Gazy czysteW ofercie HiQ znajduje się ponad 100 różnych gazów o wysokiej czystości, takich jak HiQ Azot 5.0 oraz HiQ Argon 6.0.

Czystość gazu z reguły określana jest w formacie dwucyfrowym. Przykładowo, hel o czystości 99,9996% określany jest jako HiQ Hel 5.6. Często jednak najważniejszym czynnikiem nie jest stopień czystości, lecz rodzaj zanieczyszczeń. Dwa różne gazy o tym samym stopniu czystości nie zawsze przyniosą takie same efekty. Przykładowo, dany instrument może wymagać użycia gazu o czystości 5.0 o łącznej zawartości węglowodorów na poziomie < 0,5 ppm. Użycie produktu o czystości 5.0 i zawartości węglowodorów przekraczającej 1 ppm może spowodować wzrost zakłóceń i wpłynąć na wyniki analizy. Dla niektórych gazów stopień czystości jest określony przez rodzaj zastosowania np. Hel ECD lub Dwutlenek węgla SFC/SFE. W innych przypadkach informacja o czystości może być podana jako brak konkretnego, szczególnie niepożądanego zanieczyszczenia, np. Azot wolny od CO lub Powietrze syntetyczne wolne od węglowodorów (bez CnHm).

Lista dostępnych gazów czystych:

GazWięcej informacji
Acetylen
C2H2  
(Acetylene)
Acetylen analityczny
Acetylen do fotometrii
Amoniak
NH3
(Ammonia)
Amoniak 3.8
Amoniak 4.5
Amoniak 5.0
Amoniak 6.0
Argon
Ar
(Argon)
Argon 5.0
Argon 5.3 Argon 5.6
Argon 6.0
Argon 7.0
Arsenowodór
AsH3  
(Arsine)
Arsenowodór 5.0
Azot
N2  
(Nitrogen)
Azot ciekły
Azot 4.6 Azot 5.0
Azot 5.3
Azot 5.6
Azot 6.0
Azot 7.0
Bromoetylen
C2H3Br
(Bromoethylene, Vinyl bromide)
Bromoetylen
Bromowodór
HBr
(Hydrogen bromide)
Bromowodór 2.8 Bromowodór 4.5
Bromowodór 5.0
1,3-Butadien
C4H6  
(1,3 Butadiene)
1,3-Butadien 2.5
Butan
C4H10 
(Butane)
Butan 2.5
Butan 3.5
1-Buten
C4H8 
(1-Butene)
1-Buten 2.5
cis-2-Buten
C4H8  
(cis-2-Butene)
cis-2-Buten 2.0
trans-2-Buten
C4H8 
(trans-2-Butene)
trans-2-Buten 2.0
Chlor
Cl2 
(Chlorine)
Chlor 2.8
Chlor 3.8
Chlor 5.0
Chlorodifluorometan (R22)
CHClF2 
(Chlorodifluoromethane)
Chlorodifluorometan (R22) 2.8
Chlorometan 2.8 
CH3Cl 
(Chloromethane)
Chlorometan 2.8
Chlorowodór
HCl 
(Hydrogen chloride)
Chlorowodór 2.8
Chlorowodór 4.5 Chlorowodór 5.0
Chlorowodór 5.5
Czterofluorek krzemu
SiF4 
(Silicon tetrafluoride)
Czterofluorek krzemu 4.8
Czterofluorometan (R14)
CF4 
(Tetrafluoromethane)
Czterofluorometan (R14) 2.8
Czterofluorometan (R14) 3.5
Czterofluorometan (R14) 4.5
Czterofluorometan (R14) 5.0
Deuter
D2 
(Deuterium)
Deuter
Disilan (Dwukrzemowodór)
Si2H6    
(Disilane)
Disilan 4.8
Dwuchlorosilan
SiH2Cl2 
(Dichlorosilane)
Dwuchlorosilan 2.0
Dwuchlorosilan 3.0
Dwufluorometan (R32)
CH4F2 
(Difluoromethane)
Dwufluorometan (R32) 3.0
Dwumetyloamina
C2H7
(Dimethylamine)
Dwumetyloamina 2.0
Dwumetyloeter
C2H6
(Dimethyleter)
Dwumetyloeter 3.0
Dwutlenek azotu /Czterotlenek azotu
NO2 / N2O4 
(Nitrogen dioxide / Dinitrogen tetroxide)
Dwutlenek azotu /Czterotlenek azotu 2.0
Dwutlenek siarki
SO2 
(Sulfur dioxide)
Dwutlenek siarki 3.8
Dwutlenek węgla
CO2 
(Carbon dioxide)
Dwutlenek węgla 4.5 Dwutlenek węgla 4.8 Dwutlenek węgla do SFC/SFE
Dwutlenek węgla 5.3 Dwutlenek węgla 5.6 do SFE
Etan
C2H6 
(Etane)
Etan 2.5 Etan 3.5
Eten (Etylen)
C2H4 
(Ethene,Ethylene)
Eten 3.0 Eten 3.5
Fluorometan (R 41)
CH3
(Fluoromethane)
Fluorometan (R 41) 2.5
Fosforowodór
PH3 
(Phosphine)
Fosforowodór 5.0
German
GeH4 
(Germane)
German 5.0
Hel
He 
(Helium)
Hel ciekły
Hel 4.6
Hel 5.0
Hel 5.3
Hel 5.6
Hel 6.0
Hel 7.0
Hel-3 (stabilny izotop helu)Hel-3 (stabilny izotop helu)
Izobutan
C4H10 
(Isobutane)
Izobutan 2.5 Izobutan 3.5
Izobuten
C4H8 
(Isobutene)
Izobuten 3.0
Krypton
Kr 
(Krypton)
Izokrypton
Krypton 4.0
Krypton 5.0
Ksenon
Xe 
(Xenon)
Ksenon 4.0 Ksenon 5.0
Metan
CH4 
(Methane)
Metan 2.5
Metan 3.5 Metan 4.5
Metan 5.5
Neon
Ne 
(Neon)
Neon 4.5
Neon 5.0
Podtlenek azotu
N2
(Nitrous oxide)
Podtlenek azotu 2.5
Podtlenek azotu 4.5
Podtlenek azotu 5.0
Propan
C3H8 
(Propane)
Propan 2.5
Propan 3.5
Powietrze syntetyczne
20%O2 + N2 
(Synthetic Air)
Powietrze syntetyczne Powietrze syntetyczne bez CnHm
Propen (Propylen)
C3H6 
(Propene, Propylene)
Propen 2.8
Siarkowodór
H2S  
(Hydrogen sulfide)
Siarkowodór 2.5
Silan (Krzemowodór)
SiH4 
(Silane)
Silan 4.0
Silan 5.0
Sześciofluorek siarki
SF6 
(Sulfur hexafluoride)
Sześciofluorek siarki 3.0
Sześciofluorek siarki 4.5
Sześciofluorek siarki 4.8
Sześciofluorek siarki 5.0
Tlenek etylenu
C2H4
(Ethylene oxide)
Tlenek etylenu 3.0
Tlen
O2 
(Oxygen)
Tlen 4.5
Tlen 5.0
Tlen 5.6
Tlen 6.0
Tlenek azotu
NO 
(Nitric oxide)
Tlenek azotu 2.5
Tlenek węgla
CO 
(Carbon monoxide)
Tlenek węgla 2.0
Tlenek węgla 3.0
Tlenek węgla 3.7
Tlenek węgla 4.7
Trójchlorek boru
BCl3 
(Boron trichloride)
Trójchlorek boru 2.8
Trójchlorek boru 4.0
Trójchlorek boru 5.0
Trójfluorek azotu
NF3 
(Nitrogen Trifluoride)
Trójfluorek azotu 4.0
Trójfluorek azotu 4.5
Trójfluorek boru
BF3 
(Boron trifluoride)
Trójfluorek boru 1.6
Trójfluorek boru 2.5
Trójfluorometan (R 23)
CHF3 
(Trifluoromethane)
Trójfluorometan (R 23) 2.8
Trójfluorometan (R 23) 4.8
Trójfluorometan (R 23) 5.0
Trójmetyloamina
C3H9
(Trimethylamine)
Trójmetyloamina 2.0
Wodór
H2 
(Hydrogen)
Wodór 5.0
Wodór 5.3
Wodór 5.6
Wodór 6.0
Wodór 7.0

HiQ Team Contact