Dbałość o środowisko

Nasze aktywne działania skierowane są nie tylko w kierunku minimalizacji śladu ekologicznego związanego z emisją dwutlenku węgla z naszej własnej działalności na całym świecie, ale również na dostarczanie naszym klientom technologii i gazów, które pomogą im znacznie ograniczyć - a nawet wyeliminować - niebezpieczne emisje.

W Grupie Linde angażujemy się w odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naturalnych, rozwój czystych technologii i zastępowanie szkodliwych substancji bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Nasz plan działania

We wszystkich naszych zakładach produkcyjnych i biurach na całym świecie, stale szukamy możliwości zminimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko. Śledzimy postęp w tym zakresie poprzez coroczne raportowanie najważniejszych wskaźników środowiskowych.

Szczegółowe działania obejmują:


- Certyfikację lokalizacji m.in. na zgodność z normą ISO 14001
- Obniżanie zużycia energii
- Redukcję bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych oraz innych emisji do powietrza
- Przyjazną środowisku gospodarkę wodno – ściekową
- Ograniczenie zużycia materiałów surowcowych (metale, materiały opakowaniowe)

Ograniczenie zużycia materiałów surowcowych (metale, materiały opakowaniowe).

Wychodzimy naprzeciw naszym klientom

Nasze gazy i technologie na wiele różnych sposobów pomagają nie tylko nam w realizacji polityki ochrony środowiska. Pomagamy zoptymalizować procesy, a także dostarczamy aplikacje minimalizujące bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko, wynikający ze stosowania naszych produktów. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami aplikacji i rozwiązań, które mogą być pomocne w osiąganiu założonych celów środowiskowych."

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?