Graphic image of the Earth, where most land mass, other than America has been replaced with a blue electronics circuit board. Blue hue.

Elektronika

Lider w branży gazów dla rynku elektronicznego - półprzewodników, wyświetlaczy, systemów solarnych i LED

Przemysł półprzewodników

Linde jest preferowanym partnerem technologicznym światowych producentów półprzewodników. W naszym globalnym łańcuchu dostaw oferujemy gazy dostarczane masowo oraz gazy specjalne stosowane w elektronice, wspierając producentów półprzewodników w zapewnieniu wysokiej jakości, rygorystycznie mierzonych, spójnych, niezawodnych i bardziej zrównoważonych procesów produkcyjnych.


Oferujemy następujące produkty stosowane przy produkcji półprzewodników:
Gazy ciekłe: argon, dwutlenek węgla, hel, wodór, azot, tlen.


Najczęściej stosowane gazy specjalne dla branży półprzewodników: trifluorek azotu, heksafluorek wolframu, chlorowodór, amoniak, disilan, germanen, dwutlenek węgla o wysokiej czystości, tlenek diazotu.

Przemysł wyświetlaczy

Poza pełnym asortymentem gazów potrzebnych do produkcji płaskich wyświetlaczy, dostępnych we wszystkich wielkościach opakowań, dostarczamy unikalne rozwiązania techniczne o wartości dodanej oraz projekty pod klucz, pomagając klientom w osiągnięciu ich celów środowiskowych i ekonomicznych.


Oferta Linde dla przemysłu wyświetlaczy


•   Efektywne pod względem kosztów dostawy masowe gazu, w tym przemysłowe generatory azotu wysokiej czystości SPECTRA-N™, instalowane u klienta, które są najbardziej opłacalnym i niezawodnym sposobem dostarczania ultraczystego azotu wysokiej jakości wymaganej przez producentów wyświetlaczy. Przy poziomie zanieczyszczeń gazowych poniżej 1ppb, generator SPECTRA-N zużywa mniej energii niż konwencjonalne generatory, a także zapewnia doskonałe możliwości dozowania w celu spełnienia wymagań dotyczących rozruchu obiektów.
•    Dedykowana kompleksowa oferta gazów specjalnych dla elektroniki oraz globalne łańcuchy dostaw dla przemysłu wyświetlaczy
•    Nowe fabryki produkujące wysokiej czystości gazowy podtlenek azotu (N2O) w Chinach, na Tajwanie i w Korei w celu wsparcia nowej generacji technologii wyświetlaczy
•    On-site Generation-F® fluorine generators for chamber cleaning, lower manufacturing carbon footprint, and peace of mind in supply security, especially for > Gen 10 manufacturing fabs

Oferujemy następujące materiały do produkcji wyświetlaczy: 


Gazy dostarczane w cysternach: argon, dwutlenek węgla, hel, wodór, azot, tlen


Gazy specjalne dla elektroniki: czyszczące (trifluorek fluoru i azotu), osadzające (amoniak, podtlenek azotu i silan), półprzewodnikowe (diboran i fosforyna), trawiące (trichlorek boru, chlor, oktafluorocylobutan, pentafluoroetan, heksafluorek siarki i tetrafluorometan), laserowe (fluor/wodór, chlorek wodoru/wodór/neon, krypton, neon i ksenon).

Energetyka słoneczna

Zwiększanie wartości dodanej dla światowego przemysłu energii słonecznej poprzez wiodące zintegrowane rozwiązania w zakresie gazów i dostaw chemikaliów


Oferta Linde obejmuje:


•    Szeroki asortyment produktów odpowiadających na potrzeby naszych klientów oraz solidny łańcuch dostaw umożliwiające dostarczanie naszych produktów w dowolne miejsce na świecie
•    Wszechstronne kompetencje w zakresie inżynierii gazowej i systemów dostaw produktów chemicznych na miejscu u klienta
•    Gromadzona przez wiele lat wiedza technologiczna w dziedzinie fotowoltaiki oraz współpraca z wieloma  partnerami, m.in. producentami sprzętu i użytkownikami końcowymi, zapewniające wspieranie rozwoju technologii.

Oferujemy następujące materiały do produkcji ogniw krzemowo-krystalicznych: 

Gazy ciekłe: argon, hel, wodór, azot, tlen.

Gazy specjalne dla elektroniki: silan, amoniak, fluor (produkcja na miejscu), heksafluorek siarki, chlor, tetrafluorek węgla, mieszaniny arsenu i fosforu.

Sektor LED 

Portfel materiałów do produkcji elektroniki oraz obsługę logistyczną na poziomie globalnym uzupełniamy realizacjami „pod klucz” dla produkcji LED. Tego rodzaju linie, znajdujące się bezpośrednio na terenie zakładów klienta, zapewniają ciągłe, monitorowane i elastyczne dostawy gazu. Znormalizowane i modułowe projekty zapewniają dodatkową korzyść wynikającą z optymalizacji kosztowej i niezawodnego działania.


Oferta Linde obejmuje:
•    Oczyszczalniki amoniaku montowane u klienta
•    Generatory azotu SPECTRA-N™ instalowane u klienta
•    Generatory wodoru wysokiej czystości instalowane u klienta

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?