Doradztwo techniczne LIPROTECT.

Konsultacje i szkolenia Linde dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przeprowadzane w konkretnych warunkach produkcyjnych. Bezpieczne posługiwanie się gazami technicznymi.

Właściwy serwis dla każdej instalacji.

Oferowane przez Linde usługi oferują zarówno nieskomplikowane instalacje z pojedynczym reduktorem ciśnienia, jak też rozbudowane instalacje posiadające wiele urządzeń sterowniczych i punktów poboru. Nawet w przypadku złego stanu technicznego urządzeń klienta, jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w doprowadzeniu instalacji do właściwego poziomu technicznego i ułatwić tym samym użytkownikowi skoncentrowanie się na zasadniczej działalności gospodarczej.

Zapewniamy sprawne i bezpieczne funkcjonowanie instalacji gazowych.

Oferujemy program okresowych przeglądów instalacji gazów technicznych opracowywany w porozumieniu z klientem i indywidualnie dostosowany do jego potrzeb. Okresowe przeglądy pozwalają użytkownikowi utrzymać sprawną i bezpieczną instalację zasilającą oraz ograniczają do minimum ryzyko nieoczekiwanych przestojów.

Nasza oferta dla Twojego bezpieczeństwa - szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się gazami technicznymi.

Szkolimy Ciebie i Twoich pracowników na podstawie praktycznych wykładów eksperymentalnych. Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorstw, które w swej działalności wykorzystują gazy techniczne. Tematyka obejmuje własności fizykochemiczne sprężonych i ciekłych gazów technicznych, sposoby ich przechowywania i zagrożenia związane z użytkowaniem gazów technicznych.

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?