Czynniki chłodnicze

Szeroka gama czynników chłodniczych wykorzystywanych w transporcie, klimatyzacji komercyjnej i przemysłowej oraz chłodnictwie.

HFC


 • R134a

  R134a to niezwykle popularny czynnik chłodniczy, używany do wielu zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych, w tym w chłodnictwie średnio- i wysokotemperaturowym (zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i handlowych), w domowych i biurowych systemach klimatyzacyjnych, w klimatyzacji samochodowej oraz w zastosowaniach przemysłowych. R134a jest także popularnym składnikiem wielu mieszanin HFC.

  Popularne zastosowania: 

  • Domowe urządzenia chłodnicze
  • Chłodnictwo handlowe
  • Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki, automaty sprzedające
  • Chłodnictwo przemysłowe
  • Chłodnictwo transportowe
  • Systemy klimatyzacji dla domu i biura
  • Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
  • Przemysłowe/handlowe sprężarki odśrodkowe
  • Samochodowe układy klimatyzacyjne (MAC)


  Zamiennik dla: R12, R22


  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A1 

  AR5 Wskaźnik GWP: 1,300 

  AR4 Wskaźnik GWP: 1,430

  F Gases and Alternatives brochure.pdf

  Shadow
 • R404A

  R404A jest mieszaniną HFC powszechnie stosowaną w nisko- i średniotemperaturowych zastosowaniach chłodniczych np. w chłodnictwie handlowym. Obecnie uzycie R404A, ze względu na wysoki wskaźnik GWP jest bardzo ograniczone. W konsekwencji coraz większą uwagę skupiają alternatywne rozwiązania o niższym GWP, w tym m. in. R449A, R448A, R407F, R407H.

  Popularne zastosowania

  • Chłodnictwo handlowe
  • Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki, automaty sprzedające
  • Chłodnictwo przemysłowe
  • Chłodnictwo transportowe


  Zamiennik dla: R502 

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRA: A1
  AR5 Wskaźnik GWP:  3,943
  AR4 Wskaźnik GWP:  3,922 

  Shadow
 • R407C

  R407C jest mieszaniną HFC opracowaną z myślą o odwzorowaniu właściwości R22 wykorzystywanych w układach klimatyzacji. R407C może być stosowany w domowych i biurowych systemach klimatyzacji, jak również w instalacjach klimatyzacyjnych z układem bezpośredniego odparowywania. Wykorzystywany jest również w średniotemperaturowych instalacjach chłodniczych.

  Popularne zastosowania:

  • Chłodnictwo przemysłowe 
  • Systemy klimatyzacji dla domu i biura 
  • Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych


  Zamiennik dla: R22 


  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A1
  AR5 Wskaźnik GWP:  1,624
  AR4 Wskaźnik GWP:  1,774

  Shadow
 • R407F (Genetron PERFORMAX LT)

  R407F, znany także jako Genetron® PERFORMAX™ LT, to mieszanina HFC stosowana w nisko- i średniotemperaturowych zastosowaniach chłodniczych, np. w chłodnictwie komercyjnym. Gaz ten doskonale sprawdza się jako zamiennik R404A do wielu istniejących instalacji. Charakteryzuje się nie tylko niższym zużyciem energii, ale również znacznie niższym śladem węglowym dzięki niższemu wskaźnikowi GWP.

  Popularne zastosowania

  • Chłodnictwo handlowe 
  • Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki, automaty sprzedające 
  • Chłodnictwo przemysłowe 
  • Chłodnictwo transportowe


  Zamiennik dla: R22, R404A

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A1
  AR5 Wskaźnik GWP: 1,674
  AR4 Wskaźnik GWP: 1,825

  Shadow
 • R410A

  R410A jest mieszaniną HFC opracowaną z myślą o nowych zastosowaniach R22. W związku z tym, iż działa przy ciśnieniu znacznie wyższym (w porównianiu z wieloma innymi czynnikami chłodniczymi) nie może być stosowany jako zmiennik w instalacjach R22. W układach zaprojektowanych dla R410A znajduje swoje zastosowanie w domowych i biurowych urządzeniach klimatyzacyjnych. Dzięki zbliżonej temperaturze wrzenia wszystkich składników R410A mieszanina ta może być stosowana w niektórych sprężarkach odśrodkowych, jak również w aplikacjach niskotemperaturowych.

  Popularne zastosowania

  • Chłodnictwo przemysłowe 
  • Systemy klimatyzacji dla domu i biura 
  • Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych 
  • Przemysłowe/handlowe sprężarki odśrodkowe


  Zamiennik dla: R22, R13B1

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A1
  AR5 Wskaźnik GWP:  1,924
  AR4 Wskaźnik GWP:  2,088

  Shadow
 • R507A

  R507A jest mieszaniną HFC opracowaną jako zamiennik R502 w nisko- i średniotemperaturowych zastosowaniach chłodniczych. Jej parametry zbliżone są do R404A przy czym w przypadku R507A - będącej mieszaniną azeotropową - nie występują problemy frakcjonowania czy też różnicy temperatur wrzenia poszczególnych składników. Dzięki temu może być wykorzystywana do innych zastosowań np. do sprężarek odśrodkowych.natomiast ze względu na wysoki wskaźnik GWP jego stosowanie jest w obecnym czasie bardzo ograniczone. W konsekwencji coraz większą uwagę skupiają alternatywne rozwiązania o niższym GWP, w tym m. in. R448A,R449A czy R452A.

  Popularne zastosowania: 

  • Chłodnictwo przemysłowe 
  • Przemysłowe/handlowe sprężarki odśrodkowe


  Zamiennik dla: R502, R22 


  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A1
  AR5 Wskaźnik GWP: 3,985
  AR4 Wskaźnik GWP: 3,985

  Shadow
 • R32

  R32 zyskuje uznanie jako skuteczny czynnik chłodniczy do zastosowań niskotemperaturowych. Może być również stosowany jako zamiennik w niektórych aplikacjach wykorzystujących R410A. R32 charakteryzuje się niskim GWP dzięki czemu jego ślad węglowy jest mniejszy niż większości innych gazów z grupy HFC.

  Popularne zastosowania:

  • Systemy klimatyzacji dla domu i biura
  • Chłodnictwo przemysłowe


  Zamiennik dla: R410A

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A2L
  AR5 Wskaźnik GWP: 677
  AR4 Wskaźnik GWP: 675 


  Shadow

HFO

 • Opteon® XP10 (R513A)

  Opteon® XP10 (R513A) to niepalna mieszanka czynników chłodniczych nowej generacji na bazie HFO opracowana w celu zastąpienia R134a w chłodnictwie średnio- i wysokotemperaturowym.

  Popularne zastosowania: 

  • Chłodnictwo handlowe
  • Chłodnictwo przemysłowe
  • Systemy z bezpośrenim odparowaniem


  Zamiennik dla: R134a

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A1
  AR5 Wskaźnik GWP: 573
  AR4 Wskaźnik GWP: 631


  Shadow
 • Opteon® XP40 (R449A)

  Opteon® XP40 (R449A) to czynnik chłodniczy nowej generacji mieszanina HFO/HFC , który łączy doskonałą wydajność chłodzenia z  poprawioną efektywnośią energetyczną oraz zachowanie wysokich wymagań środowiskowych.  Jest przeznaczony do stosowania w chłodnictwie średnio i niskotemperaturowym, w urządzeniach stacjonarnych.

  Popularne zastosowania: 

  • Chłodnictwo handlowe
  • Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki, automaty sprzedające
  • Agregaty wody lodowej


  Zamiennik dla: R404A, R507, R407A, R407F, R22 


  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A1
  AR5 Wskaźnik GWP: 1,282
  AR4 Wskaźnik GWP: 1,397 

  Shadow
 • Opteon® XP44 (R452A)

  Opteon® XP44 (R452A) to niepalna mieszanka czynników chłodniczych nowej generacji (HFO/HFC). Z uwagi na zblizone to R404A parametry termodynamiczne, wliczając niską temperaturę końca tłoczenia, jest doskonałym zamiennikiem R404A, przede wszystkim w transporcie chłodniczym.

  Popularne zastosowania: 

  • Transport chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem, nisko i średniotemperaturowy (samochody ciężarowe, dostawcze, kontenery)
  • Handlowe i przemysłowe chłodnictwo z bezpośrednim odparowaniem, nisko i średnio temperaturowe
  • Agregaty wody lodowej


  Zamiennik dla: R404A, R507 


  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A1
  AR5 Wskaźnik GWP: 1,945
  AR4 Wskaźnik GWP: 2,140

  R452A refrigerant brochure.pdf

  Shadow
 • Solstice® N40 (R448A)

  Solstice® N40 (R448A) jest niepalną mieszanką  HFO/HFC nowej generacji, stosowaną jako zamiennik dla R404A i R22 w komercyjnych urządzeniach chłodniczych. Zapewnia doskonałą efektywność energetyczną w chłodnictwie o nisko- i średniotemperaturowym.

  Popularne zastosowania: 

  • Chłodnictwo handlowe
  • Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki, automaty sprzedające
  • Agregaty wody lodowej

  Zamiennik dlar: R404A, R507, R22

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A1
  AR5 Wskaźnik GWP: 1,273
  AR4 Wskaźnik GWP: 1,387

  Shadow
 • Opteon® YF/XL10 (R1234yf)

  Opteon® YF (R1234yf) jest czynnikiem chłodniczym najnowszej generacji łączącym doskonałe parametry chłodzenia z zachowaniem wysokich wymagań środowiskowych. W konsekwencji, dla wielu producentów samochodowych, staje się preferowanym czynnikiem chłodniczym o niskim wskaźniku GWP.

  Popularne zastosowania: 

  • Samochodowe układy klimatyzacyjne (MAC)
  • Domowe urządzenia chłodnicze


  Zamiennik dla: R134a 

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE : A2L
  AR5 Wskaźnik GWP: 1
  AR4 Wskaźnik GWP:


  Shadow
 • Opteon® XL20 (R454C)

  Opteon® XL20 (R454C) to średnio palny czynnik chłodniczy z grupy HFO stosowany jako zamiennik R404A i R22 w urządzeniach nowej generacji. Przy współczynniku GWP wynoszącym 146 Opteon® XL20 spada poniżej wartości progowej 150 w rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych 517/2014.

  Popularne zastosowania: 

  • Chłodnictwo handlowe
  • Chłodnictwo przemysłowe


  Odpowiedni dla układów hermetycznych nawet po 2022. 

  Zamiennik dla: R404A, R22

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A2L
  AR5 Wskaźnik GWP: 146
  AR4 Wskaźnik GWP: 148

  Shadow
 • Opteon™ XL40 (R454A)

  Opteon™ XL40 (R454A) jest łatwopalnym czynnikiem chłodniczym o niskim wskaźniku GWP, zastępującym R404A w nowej generacji urządzeniach.

  Optymalny zestaw właściwości predestynuje do traktowania tego czynnika jako dobrego zamiennika R404A, w chłodnictwie handlowym, przemysłowym średnio i nisko temperaturowym z bezpośrednim odparowaniem. 

  Popularne zastosowania

  • Sklepy wielkopowierzchniowe, pomieszczenie przygotowania produktów, chłodnie, mroźnie, ciągi dystrybucyjne
  • Jednostki skraplające (np. w przygotowaniu żywności)
  • Przechowalnie
  • Systemy, urządzenia samodzielne, plug-in


  Zamiennik dla: R404A 

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A2L
  AR5 Wskaźnik GWP: 238
  AR4 Wskaźnik GWP: 239


  Shadow
 • Opteon™ XL41 (R454B)

  Opteon™ XL41 (R454B) to łatwopalny czynnik chłodniczy o najniższym wskaźniku GWP. Jest doskonałym  zamiennikiem czynnika  R410A  w urządzeniach nowej generacji.

  Optymalny zestaw właściwości predestynuje do traktowania tego czynnika jako dobrego zamiennika R410A, w klimatyzacji, pompach ciepła oraz agregatach wody lodowej z bezpośrednim odparowaniem.

  Popularne zastosowania:

  • Klimatyzacja, pompy ciepła, agregaty wody lodowej z bezpośrednim odparowaniem
  • Klimatyzatory okienne, przenośne, klimatyzatory "mini-split", "multi-split oraz klimatyzatory kanałowe 
  • Agregaty wody lodowej z bezpośrednim odparowaniem


  Zamiennik dla: R410A 

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE : A2L
  AR5 Wskaźnik GWP: 467

  Shadow
 • Opteon™ XL55 (R452B)

  Opteon™ XL55 (R452B) to zamiennik R410A o niskim współczynniku GWP w sprzętach nowej generacji, z wyższą wydajnością i mniejszą palnością A2L.

  Opteon™ XL55 oferuje optymalną równowagę wydajności, bezpieczeństwa i kompatybilności konstrukcyjnej przy wymianie czynnika R410A w układach wyporowych, klimatyzacji bezpośredniego odparowania, pompach ciepła i agregatach chłodniczych.

  Popularne zastosowania:

  • Klimatyzacja, pomcy ciepła, agregay wody lodowej
  Bezpośredni zamiennik wszystkich typów urządzeń zasilanych czynnikiem R410A


  Zamiennik dla: R410A

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A2L
  AR5 Wskaźnik GWP: 676


  Shadow

Naturalne czynniki chłodnicze

 • Amoniak (R717)

  Amoniak stosowany w aplikacjach przemysłowych już w latach trzydziestych XX wieku niezmiennie cieszy się sławą najwydajniejszego energetycznie czynnika chłodniczego. Charakteryzuje się niską temperaturą wrzenia, dzięki czemu jego stosowanie nie wiąże się ze znaczącym zużyciem energii. Wpływ amoniaku na środowisko naturalne jest minimalne ze względu na zerową wartość wskaźników ODP i GWP.

  Popularne zastosowania:

  • Chłodnictwo przemysłowe
  • Chłodnictwo transportowe
  • Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i komercyjnych
  • Przemysłowe/Komercyjne sprężarki odśrodkowe


  Zamiennik dla: R22, R134a

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: B2
  AR5 Wskaźnik GWP:0

  Shadow
 • Dwutlenek węgla (R744)

  R744 jest czynnikiem przyjaznym dla środowiska naturalnego, posiada zerowy wskaźnik ODP (Ozone Depletion Potential) i minimalny GWP (Global Warming Potential). Poza tym charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termodynamicznymi oraz niskim zużyciem energii, dzięki czemu znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach, tj. przemysłowe wykorzystanie ciepła skraplania, magazynowanie niskotemperaturowe, chłodnictwo morskie, handlowe urządzenia chłodnicze oraz samochodowe układy klimatyzacji. Najistotniejsza różnica pomiędzy R744 a innymi czynnikami wynika z jego charakterystyki temperaturowo-ciśnieniowej. Ze względu na wysokie ciśnienie oraz niską temperaturę krytyczną, R744 może być stosowany wyłącznie w instalacjach przeznaczonych dla tego właśnie czynnika.

  Popularne zastosowania:

  • Chłodnictwo handlowe
  • Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
  • Chłodnictwo przemysłowe 
  • Chłodnictwo transportowe
  • Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i komercyjnych 
  • Przemysłowe/Komercyjne sprężarki odśrodkowe
  • Samochodowe układy klimatyzacji


  Zamiennik dla: R134a, R404A, R22

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A1
  AR5 Wskaźnik GWP:0

  Shadow
 • Etan (R170)

  R170 to etan o jakości odpowiedniej dla zastosowań chłodniczych. Jest to naturalny czynnik chłodniczy przeznaczony do zastosowań wymagających uzyskania bardzo niskich temperatur. R170 jest nietoksyczny, charakteryzuje się zerowym wskaźnikiem ODP (Ozone Depletion Potential) oraz bardzo niskim wskaźnikiem GWP (Global Warming Potential). Jest gazem palnym, w związku z czym nie może być stosowany w istniejących instalacjach fluorowęglowodorowych.

  Popularne zastosowania:

  • Chłodnictwo przemysłowe


  Zamiennik dla: R23, R508B

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A3
  G AR5 Wskaźnik GWP: 6

  Shadow
 • Etylen (R1150)

  R1150 to etylen (eten) przeznaczony do stosowania w układach chłodniczych. Jest to naturalny czynnik chłodniczy odpowiedni do zastosowań chłodniczych wymagających uzyskania bardzo niskich temperatur (np. w procesie skraplania LNG). R1150 jest nietoksyczny, posiada zerowy wskaźnik ODP oraz bardzo niski wskaźnik GWP. Jest gazem palnym, w wyniku czego nie może być stosowany w istniejących instalacjach fluorowęglowodorowych.

  Popularne zastosowania:

  • Chłodnictwo przemysłowe


  Zamiennik dla: R23, R508B

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A3
  AR5 Wskaźnik GWP: 4

  Shadow
 • Isobutan (R600a)

  R600a, znany także jako CARE® 10, to izobutan do stosowania w układach chłodniczych. Jest naturalnym czynnikiem chłodniczym odpowiednim dla różnorodnych zastosowań chłodniczych. Popularność stosowania R600a stale wzrasta dzięki jego doskonałym właściwościom termodynamicznym przy jednoczesnym niewielkim oddziaływaniu na środowisko. Izobutan jest obecnie zalecanym czynnikiem chłodniczym do stosowania w domowych chłodziarkach oraz mniejszych chłodziarkach handlowych. Jest gazem nietoksycznym z zerowym wskaźnikiem ODP oraz bardzo niskim wskaźnikiem GWP.

  Popularne zastosowania:

  • Domowe urządzenia chłodnicze
  • Chłodnictwo handlowe
  • Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
  • Chłodnictwo przemysłowe


  Zamiennik dla: R12, R134a

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A3
  AR5 Wskaźnik GWP: 3

  Shadow
 • Propan (R290)

  R290, znany również jako CARE® 40, to propan przeznaczony do stosowania w układach chłodniczych. R290 jest naturalnym czynnikiem chodniczym odpowiednim do różnych zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych. Jego popularność stale wzrasta z uwagi na jego doskonałe właściwości termodynamiczne przy niewielkim odziaływaniu na środowisko. Jest gazem nietoksycznym o zerowym wskaźniku ODP i bardzo niskim GWP. Jest gazem palnym, w związku z czym nie może być stosowany w istniejących instalacjach fluorowęglowodorowych.

  Popularne zastosowania:

  • Chłodnictwo handlowe
  • Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
  • Chłodnictwo przemysłowe
  • Systemy klimatyzacji dla domu i biura
  • Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i komercyjnych


  Zamiennik dla: R22, R502

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A3

  AR5 Wskaźnik GWP: 3

  Shadow
 • Propylen (R1270)

  R1270 (CARE® 45) to propylen (propen) i naturalny czynnik chłodniczy przeznaczony do stosowania w nisko- i średniotemperaturowych układach chłodniczych. Jest gazem nietoksycznym o zerowym ODP oraz bardzo niskim GWP.

  Popularne zastosowania:

  • Chłodnictwo handlowe
  • Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
  • Chłodnictwo przemysłowe


  Zamiennik dla: R22, R502

  Grupa bezpieczeństwa wg klasyfikacji ASHRAE: A3 

  AR5 Wskaźnik GWP:2

  Shadow

Masz pytanie do eksperta?