Bundle of fibre glass in blue light. The picture is also part of the global product campaign.

Gazy dla przemysłu szklarskiego

Opracowaliśmy szereg aplikacji gazowych, technologii oraz usług w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z topieniem szkła, jego formowaniem i obróbką.

Topienie szkła

Zależnie od indywidualnych potrzeb i wymagań związanych z procesami topienia, gazy przemysłowe mogą w istotny sposób przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa.
Systemy opalania tlenowo-paliwowego (w których tlen stosowany jest jako dodatek lub zastępuje całkowicie powietrze spalania) zapewniają osiągnięcie następujących korzyści:
•    Redukcja zużycia paliwa nawet o 35% dzięki skuteczniejszemu przekazywaniu ciepła
•    Wzrost wydajności nawet o 40% dzięki przyspieszeniu topienia
•    Redukcja emisji NOx, SO2 i CO2 odpowiednio nawet o 75%, 30% i 5%
•    oraz wiele innych.

Rozwiązania firmy Linde w dziedzinie topienia szkła:


Topienie szkła przy pomocy palników tlenowych COROX®

To idealne rozwiązanie, jeśli Państwo:
- stosują wysokie temperatury wytapiania (np. 1560 °C lub wyższe),
- produkują włókno szklane lub szkło specjalne
- dążą do obniżenia zużycia energii
- dążą do obniżenia emisji
- są zainteresowani zwiększeniem mocy produkcyjnych
- wykorzystują systemy odzysku ciepła z niskimi temperaturami podgrzewania (np. systemy rekuperacyjne)
- chcą zmniejszyć szkodliwy wpływ na środowisko.


COROX® Boosting i lancing tlenowy

Boosting to właściwa metoda, jeśli chcą Państwo:
- zwiększyć wydajność topienia bez zwiększania szkodliwego wpływu pieca na środowisko
- zoptymalizować liczbę eksploatowanych pieców.

W istniejących już systemach palników paliwowo-powietrznych instaluje się dodatkowe palniki paliwowo-tlenowe i/lub wysokociśnieniowe lance do injekcji tlenu pod wysokim ciśnieniem. Na skutek eliminacji azotu i zwiększenia stężenia tlenu wzrasta temperatura płomienia. W rezultacie proces ten powoduje wzrost stężenia CO2 i H2O w atmosferze pieca. Ponieważ gazy te w znacznej mierze odpowiadają za promieniowanie cieplne, podnosi sie również wydajność strumienia gazu.


COROX® Oxyservice - do zastosowania podczas konserwacji i napraw w trakcie trwania kampanii

Jest to tymczasowa instalacja przeznaczona do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania w trakcie prac konserwacyjnych lub napraw. Usługa COROX® Oxyservice powinna zainteresować szczególnie klientów  borykających się z problemami zablokowanego regeneratora lub nieszczelności w rekuperacyjnym układzie odzysku ciepła. Na czas prac konserwacyjnych udostępniamy palniki i/lub lance tlenowe z niezbędnym osprzętem (zbiorniki, parownice, układy sterowania).


COROX® LowNOx - technologia ograniczania emisji

Nasze innowacyjne rozwiązanie COROX® LowNOx to idealny sposób na ograniczenie emisji NOx w celu spełnienia coraz surowszych przepisów.

Technologia ta polega na podawaniu przez wysokociśnieniowe lance dodatkowej ilości tlenu w celu uzyskania w piecu intensywniejszej i odpowiednio ukierunkowanej recyrkulacji gazów spalinowych. W rezultacie główny układ palników powietrzno-gazowych realizuje etapowy proces spalania z wykorzystaniem rozcieńczonego paliwa, co pozwala uzyskać bardziej jednorodny płomień o niższej temperaturze. The fuel dilution leads to a more homogenous flame and a reduced flame temperature. Ponieważ temperatura płomienia ma bezpośredni wpływ na ilość powstającego NOx, proces ten znacząco obniża poziom emisji.  Niższa temperatura płomienia zmniejsza też stężenie rodników węglowodorowych w piecu, ograniczając tworzenie NOx. Ponadto korzystniejszy współczynnik wymiany ciepła skraca długość "okienka" czasowego, w którym mogą powstawać emisje NOx.

Babbling gazowy/ Barbotaż gazowy

Barbotaż gazu przez roztopione szkło w trakcie wytopu i rafinacji może wspomagać przepływ prądów konwekcyjnych i poprawić readsorpcję pęcherzy pozostałych w roztopionym wsadzie w celu eliminacji wad.
Pęcherzyki gazów można przepuszczać przez roztopiony wsad także w celu poprawy procesu kondycjonowania szkła. Ponieważ tlen rozpuszcza się łatwiej niż powietrze, jest to skuteczna metoda ograniczenia powstawania spienionych pęcherzy.
 W produktach najwyższej jakości często stosuje się w tym celu hel. Oferujemy pełną paletę gazów do barbotażu (np. He, O2, N2, Ar) wraz z systemami dystrybucyjnymi wykorzystywanymi przy barbotażu.

Analiza atmosfery i kontrola procesów

Jesteśmy niezawodnym dostawcą precyzyjnych gazów kalibracyjnych oraz mieszanek stosowanych do kontroli procesów, by dzięki dokładnemu monitoringowi i przesyłowi danych z pomiarów parametrów atmosfery i gazów spalinowych pomóc Państwu spełniać wymogi dotyczące emisji.

Formowanie szkła

Gwarancja uzyskania wysokiej jakości szkła dzięki minimalizacji zanieczyszczeń w procesie formowania

Gazy odgrywają istotną rolę w procesie produkcji szkła typu "float", gdzie atmosfera azotu/wodoru zapobiega utlenianiu cyny i minimalizuje ilość wad w szkle związanych z powstającymi tlenkami.  Udany proces formowania uzależniony jest od precyzyjnego dostarczania gazów w prawidłowych proporcjach i przy właściwym natężeniu przepływu (np. 95% N2 / 5% H2), a także od niezawodnego systemu dystrybucji gazów wysokiej czystości (N2 5.0 oraz H2 3.0).


CARBOFLAM – Powlekanie form sadzą acetylenową

Opracowane przez nas rozwiązanie CARBOFLAM to uniwersalny proces, który można stosować do wszystkich rodzajów szkła. Jest to najskuteczniejsza metoda powlekania powierzchni, wykorzystująca charakterystyczne dla czystego węgla właściwości antyadhezyjne i izolacyjne, zapewniająca równomierną temperaturę podczas mechanicznego formowania szkła.

Najważniejsze korzyści
- Wyższa wydajność dzięki zwiększonej stabilności procesu i dłuższemu okresowi wykorzystania form szklarskich
- Wyższa jakość szkła dzięki eliminacji/minimalizacji śladów pozostawionych na powierzchni przez formy
- Nowe produkty dzięki lepszemu rozprowadzaniu szkła za sprawą wyższych temperatur form
- Niższe koszty utrzymania i konserwacji dzięki optymalizacji procesów
- Znaczne ograniczenie zanieczyszczenia w miejscu pracy w porównaniu z innymi metodami (np. krakowaniem)


Obróbka powierzchni szklanych - technologia HYDROPOX® dla perfekcyjnego wykończenia

Nasz system obróbki płomieniowej HYDROPOX® oferuje szereg korzyści w zakresie obróbki szkła artystycznego i użytkowego (np. kieliszków do wina), szkła specjalnego (np. szyb wystawowych, drzwiczek piekarników) oraz eleganckich pojemników szklanych (np. flakonów).
Nasze rozwiązanie obejmuje zarówno technologie palników z mieszaniem typu pre-mix i surface-mix z wykorzystaniem tlenu oraz wodoru lub gazu ziemnego, odpowiednio do indywidualnych potrzeb Klienta.
Dzięki homogenicznemu płomieniowi HYDROPOX zapewnia równomierną wymianę ciepła, w krótkim czasie doprowadzając temperaturę powierzchni szkła do poziomu powyżej punktu topnienia.

Główne obszary zastosowań
- Zwiększenie połysku powierzchni szkła
- Eliminacja nierównych krawędzi i rys w miejscu zgrzania
- Naprawa mikropęknięć i wad

Kluczowe korzyści
- Znaczące zmniejszenie liczby odrzutów
- Produkcja wysokiej jakości produktów szklanych
- Możliwość uruchomienia produkcji nietypowych, trudnych asortymentów, np. kieliszki do wina bez widocznych zgrzewów
- Bardzo wysoka szybkość produkcji automatycznej o jakości ręcznie wytwarzanego szkła.


Izolacja szyb zespolonych i oświetlenie 

Gazy szlachetne oraz innowacyjne mieszanki o optymalnych parametrach czystości i w ilościach koniecznych do zapewnienia najwyższej wydajności w izolacji szyb i produkcji oświetlenia.


Izolacja szyb zespolonych

Gazy przemysłowe, a zwłaszcza gazy szlachetne, mogą skutecznie poprawić właściwości izolacyjne okien zapewniając większy komfort i oszczędność energii.
Nasze gazy szlachetne HiQ® znajdują szerokie zastosowanie w podwójnych i potrójnych szybach zespolonych. Dzięki niższej przewodności cieplnej argon ogranicza wymianę ciepła skuteczniej niż powietrze. Z kolei krypton i ksenon przewodzą ciepło słabiej niż argon, co czyni ich zastosowanie jeszcze skuteczniejszym.

Oświetlenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze branży oświetleniowej, dostarczając gazy szlachetne oraz innowacyjne mieszanki umożliwiające projektowanie oszczędniejszych i jaśniejszych źródeł światła oraz reflektorów samochodowych.
Tradycyjne żarówki wykorzystują gazy osłonowe w postaci mieszanek argonowo-azotowych do zapobiegania degradacji żarnika wolframowego. Choć żarówki są obecnie wycofywane i zastępowane bardziej wydajnymi źródłami halogenowymi oraz świetlówkami, gazy przemysłowe i szlachetne  - takie jak neon, argon, krypton i ksenon - nadal odgrywają istotną rolę w produktach oświetleniowych. Jesteśmy wiodącym producentem gazów wysokiej czystości i tworzonych na zamówienie mieszanek do produkcji rozwiązań LED.


Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?