Gazy dla przemysłu spożywczego

Oferujemy asortyment gazów oraz mieszanin gazów dedykowanych dla przemysłu spożywczego i napojów

Gazy dla przemysłu spożywczego są stosowane jako dodatki do żywności, ich jakość musi być zgodna z przyjętymi normami. Gazy Linde spełniają te wymagania.

Do zastosowań przemyśle spożywczym dostarczamy:
- BIOGON©C – dwutlenek węgla spożywczy
- BIOGON©N – azot spożywczy
- BIOGON©H – wodór spożywczy
- Tlen spożywczy
- Gotowe mieszaniny do pakowania żywności w atmosferach modyfikowanych (MAP), dwu i trójskładnikowe pod markami BIOGON© i MAPAX©.

Dostarczamy gazy w butlach lub wiązkach butli, pod wysokim ciśnieniem, a także gazy ciekłe w zbiornikach kriogenicznych przeznaczonych do późniejszego mieszania przy urządzeniu pakującym.
Wybór mieszaniny gazowej powinien uwzględniać zarówno właściwości produktu i aspekty obróbki technologicznej jak i optymalizację dostaw gazu. Decyzję najlepiej skonsultować ze specjalistami ds. pakowania żywności w Linde, którzy służą swoją fachową wiedzą i są do dyspozycji. Często praktykujemy przeprowadzenie prób w zakładzie klienta, dzięki którym możliwe jest ustalenie optymalnego składu mieszanki.

Dostarczamy także gazy ciekłe do chłodzenia i mrożenia, ciekły azot (LIN) i dwutlenek węgla (LIC) oraz suchy lód (dwutlenek węgla w stanie stałym).

Przeglądaj katalog online

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?