Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi

Wdrożenie najlepszych praktyk w celu zminimalizowania ryzyka związanego z niebezpiecznymi substancjami

W przypadku transportu, magazynowania i stosowania niebezpiecznych substancji najważniejsze jest zachowanie procedur bezpieczeństwa.  

Wskazując właściwe praktyki, pomagamy w łagodzeniu zagrożeń. Zachęcamy do pobrania kart, zawierających praktyczne informacje, pomocne przy klasyfikacji substancji niebezpiecznych,  właściwym postępowaniu z nimi, prawidłowym rozpoznawaniu istotnych zagrożeń i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. 

Więcej informacji

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?