Gazy ciekłe

Gazy, takie jak tlen, azot i argon dostarczane do odbiorców w postaci ciekłej i magazynowane u nich w zbiornikach kriogenicznych. Optymalne rozwiązanie w przypadku dużego zużycia gazów.

Dostawy gazów w postaci ciekłej to najbardziej racjonalne rozwiązanie w zakresie dostaw gazów, gdy zużycie jest na tyle duże, że dostawa w butlach jest nieopłacalna i uciążliwa, ale nie na tyle duże, aby istniała potrzeba produkcji gazów na miejscu.
Gazy w postaci skroplonej są dostarczane do klientów w przez cysterny kriogeniczne i przechowywane jako ciecze kriogeniczne w izolowanych próżniowo stacjonarnych zbiornikach magazynowych. Jeśli proces realizowany przez klienta wymaga zastosowania gazu, ciecz jest zgazowywana i przesyłana jako gaz instalacją doprowadzającą. Jeśli zaś konieczne jest wykorzystanie cieczy, to jest ona dostarczana bezpośrednio ze zbiornika magazynowego poprzez izolowany próżniowo rurociąg kriogeniczny.  
Oferujemy zbiorniki o pojemnościach od 3000 do 80 000 litrów i  i instalujemy je wraz z niezbędnymi systemami dystrybucji i urządzeniami peryferyjnymi u klientów, udostępniając je na zasadzie wynajmu. Doradzamy również w kwestiach lokalizacji i bezpieczeństwa. Rozmiar i rodzaj zbiornika magazynowego oraz zgazowanie są dostosowywane do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Zarządzanie dostawami gazów ciekłych

Zbiorniki magazynowe mogą być wyposażyć w układy telemetrii umożliwiające monitorowanie stanu napełnienia zbiornika w trybie online. System ten dostarcza użytkownikowi wszystkich informacji niezbędnych do kontroli i analizy zużycia gazów ciekłych oraz zarządzania dostawami. Usługa nie wymaga dodatkowego oprogramowania.
System ten pozwala na poprawę wydajności dzięki wsparciu procesów planowania, kontroli i sprawozdawczości dla różnych działów firmy dostarczając danych dotyczących zużycia gazu w czasie w różnych lokalizacjach.
Linde może automatycznie organizować dostawy, a klient ma zapewnioną ciągłość dostaw bez martwienia się o monitorowanie i składanie zamówień.

Produkty

Oferujemy dostawy nastepujacych gazów ciekłych:
  • Ciekły Azot
  • Ciekły Tlen
  • Ciekły Dwutlenek węgla
  • Ciekły Argon
  • Ciekły Wodór

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?