Czynniki chłodnicze – wyzwania

Branża chłodnicza i klimatyzacyjna jest dokładnie monitorowana pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne. Konsumenci i ustawodawcy domagają się minimalizowania potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). W Linde dbamy o to i pomagamy w spełnieniu tych oczekiwań.

Branża chłodnicza i klimatyzacyjna jest dokładnie monitorowana pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne. Konsumenci i ustawodawcy domagają się minimalizowania potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). W Linde dbamy  o to i pomagamy w spełnieniu tych oczekiwań.

Dlaczego fluorowane gazy cieplarniane są aktualnym targetem przepisów unijnych?

Organizacja Narodów Zjednoczonych zarądziła, że kraje muszą znacznie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych do 2050 r., aby zminimalizować globalne zmiany klimatyczne. Wiele F-gazów cechuje się wysokim współczynnikiem GWP. Po wydostaniu się do atmosfery, zostały zidentyfikowane jako jeden z czynników przyczyniających się do zmiany klimatu. Pierwsze rozporządzenie UE w sprawie F-gazów zostało wydane w 2006 r. Zaktualizowanie rozporządzenie 517/2014 weszło w życie 1 stycznia 2015 r. i zawiera szereg zmian, które wymagają dalszych działań i adaptacji w wielu branżach.


Podsumowanie

Cap and Phase Down -> Ograniczenie wprowadzania do obrotu gazów fluorowanych poprzez ograniczenie i stopniowe zmniejszanie dostaw HFC.

Zakazy dotyczące produktów i urządzeń -> Ograniczenia dotyczące niektórych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pianek i propelentów wykorzystujących F-gazy.   

Zakazy dotyczące serwisowania i konserwacji --> Ograniczenia stosowania czynników o wyższym GWP, takich jak R404A i R507A w istniejących urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych od 2020 r.

Wycieki: kontrole szczelności oraz wykrywanie wycieków --> Zwiększona potrzeba kontroli szczelności, systemów wykrywania wycieków i  prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedzialność w zakresie dostaw --> Wymóg, zgodnie z którym F-gazy mogą być sprzedawane wyłącznie przeszkolonym i certyfikowanym użytkownikom.

Etykietowanie --> Produkty i urządzenia muszą zawieraćwięcej informacji na temat CO2e F-gazu zawartego w instalacji.  


Wsparcie Linde

Oferujemy wsparcie w interpretacji zakazów dotyczących serwisowania i konserwacji, jak również pomóc Ci wypracować najlepsze rozwiązanie, spełniające zarówno Twoje wymagania biznesowowe, jak i odpowiadające na wymogi związane ze zmianą przepisów.

0013412_MT_Refrigerants_F-gas_main_brochure_ST.pdf

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?