Gazy medyczne

Jako lider w dążeniu do rozwoju i wykorzystaniu gazów w medycynie, naszym celem jest umożliwienie pracownikom służby zdrowia zapewnienia lepszej i bezpieczniejszej opieki nad pacjentem.

Linde Healthcare angażuje się w zapewnienie pacjentom jak najlepszej i najbezpieczniejszej opieki zdrowotnej. Działamy zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi wyrobów farmaceutycznych i medycznych, poczynając od doboru surowców, przez produkcję po procedurę podawania gazów.

Linde Healthcare od wielu lat jest pionierem w dziedzinie wykorzystania gazów w medycynie. Jesteśmy zaangażowani we współpracę ze świadczeniodawcami opieki zdrowotnej oraz organami regulacyjnymi w celu promowania najlepszych praktyk przy stosowaniu naszych produktów. Na bieżąco śledzimy postępy kliniczne oraz opracowujemy i optymalizujemy nasze rozwiązania, aby spełniać specyficzne potrzeby pracowników systemu ochrony zdrowia i pacjentów. Wspieramy naszych klientów we wszystkich aspektach związanych z dostarczaniem i stosowaniem gazów medycznych, m.in. w dziedzinie logistyki, systemów bezpieczeństwa, rozwiązań technicznych, serwisu i szkoleń.

    - Dokumentujemy bezpieczeństwo i skuteczność naszych gazów medycznych zgodnie z wytycznymi farmaceutycznymi określonymi przez Międzynarodową Radę Harmonizacji (ICH).

    - Nasza dokumentacja dla tradycyjnych gazów medycznych (m.in. tlenu i podtlenku azotu) odpowiada wytycznym wydanym przez właściwe organy regulacyjne ds. leków.

    - Dokumentacja jakościowa, przedkliniczna i kliniczna terapii gazami medycznymi jest opracowywana według tych samych wytycznych, jakie obowiązują w przypadku nowych związków farmaceutycznych.