Zdrowie i Bezpieczeństwo

Jeśli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo, naszym celem jest zawsze bycie najlepszym przykładem - zarówno wewnątrz, jak i poza murami firmy

W Linde zależy nam, by nasza działalność nie miała szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Chcemy być najlepsi w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i jakości (SHEQ). Stale dążymy do poprawy jakości i bezpieczeństwa naszych produktów i usług. Jesteśmy w równym stopniu zaangażowaniu w sprawy zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników jak i ochrony środowiska w szerszym ujęciu. Nasz globalny, zintegrowany system zarządzania pomaga nam w osiągnięciu tych celów, włączając zdrowie i bezpieczeństwo w nasze codzienne działania.  

Nasza proaktywna kultura SHEQ pomaga również naszym klientom wypełnić ich obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i przepisów prawa. Konkretne wsparcie obejmuje praktyczne wskazówki, dostosowanie do wymogów prawnych, karty charakterystyki oraz audyty bezpieczeństwa.

Wszystkie te działania wchodzą w skład naszej Polityki odpowiedzialności korporacyjnej (CR), która jest skierowana na łączenie wartości istotnych dla klienta z zasadą zrównoważonego rozwoju