Nasza wizja i polityka

Polityka naszej firmy opiera się na wizji, której fundamentami są bezpieczeństwo, zdrowie, ochrona środowiska i jakość (SHEQ), które służą interesom naszych klientów, pracowników, partnerów oraz całego społeczeństwa.

Klienci i partnerzy Grupy Linde oczekują czegoś więcej niż tylko odpowiednich produktów i usług w przystępnych cenach. Mamy obowiązek dbać o to, aby – w miarę możliwości – nasza działalność nie miała szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Nasze głębokie poczucie odpowiedzialności ujęliśmy w polityce firmy, której filarami są: bezpieczeństwo, zdrowie, ochrona środowiska oraz jakość (w skrócie: „SHEQ”). Polityka ta stanowi ogólne ramy dla konkretnych narzędzi i procesów, które definiują nasze codzienne czynności i zasadnicze podejście do prowadzonej działalności. Skupiamy się przede wszystkim na poczuciu odpowiedzialności na poziomie indywidualnym. Każdy pracownik Linde jest odpowiedzialny, zarówno osobiście, jak i zbiorowo, za spełnianie standardów obowiązujących w firmie, a także realizację oczekiwań klientów.  

„Polityka SHEQ jest obecna w naszych działaniach w 100%, przez 100% czasu”...

… zarówno w obrębie Grupy Linde  

Jednym z najistotniejszych aspektów polityki SHEQ jest całkowita eliminacja, lub co najmniej ograniczenie, chorób zawodowych, urazów oraz wypadków przy pracy. Nasze podstawowe zasady stanowią, iż wszyscy nasi pracownicy:

•    muszą mieć zapewnione bezpieczne otoczenie pracy,
•    muszą rozumieć rozumieć i przestrzegać właściwych procedur i trybów postępowania,
•    muszą pracować w ramach organizacji, która posiada silne przywództwo i nagradza właściwe działania.
… jak i poza Grupą

Od personelu zatrudnionego w naszych firmach partnerskich i przez naszych podwykonawców także oczekujemy priorytetowego traktowania spraw zdrowia,  bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Wartości SHEQ są również intuicyjnym i nieodłącznym elementem każdej naszej inwestycji, decyzji kadrowej, delegacji i wizyty w zakładzie. Dla naszego własnego dobra a także dla dobra naszych klientów, niezależnie od tego, czy jesteśmy w pracy czy w domu, czy projektujemy, produkujemy lub wdrażamy nasze rozwiązania u klientów, zestaw proaktywnych wartości SHEQ jest na stałe wpisany w każde ogniwo naszego łańcucha wartości."

Pobierz:

Polityka SHEQ

Polityka bezpieczeństwa żywności, BHP, środowiskowa, jakości, w tym również produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa?