Przemysł

Nasze gazy odgrywają istotną rolę w niemal każdym sektorze przemysłu. Stosowane są w celu zwiększenia konkurencyjności, obniżenia kosztów procesów technologicznych oraz poprawy jakości i wydajności. W rzeczywistości wiele popularnych produktów, od napojów gazowanych po elementy silników samochodowych, nie mogłoby powstać bez gazów przemysłowych. Co równie istotne, nasze innowacyjne mieszaniny gazów i technologie ich stosowania torują drogę do bardziej zrównoważonych, ekologicznych wyborów dotyczących stylu życia i praktyk biznesowych.