R&D center Linde Gas at Unterschleissheim (near Munich) Germany - Chemical laboratory - Moulding and Deflashing

Rozwiązania dla przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

Posiadamy wieloletni i udokumentowany dorobek w zakresie rozwoju i realizacji nowatorskich rozwiązań gazowych dopasowanych do potrzeb branży tworzyw sztucznych i gumy.

PLASTINUM - rozwiązania dla formowania wtryskowego:


PLASTINUM - formowanie wtryskowe z gazem z chłodzeniem wewnętrznym

Technologia PLASTINUM® formowania wtryskowego z gazem (GIM) z chłodzeniem wewnętrznym, dzięki opatentowanemu etapowi chłodzenia wewnętrznego charakteryzuje się wyższą efektywnością niż tradycyjna metoda formowania wtryskowego z gazem. Dzięki tej metodzie, w której przez kanał gazowy przepływa azot pod wysokim ciśnieniem, cykl chłodzenia skraca się aż o 30%. Nasz system chłodzenia wewnętrznego PLASTINUM dopełniają zaawansowane technologie wtrysku, co dodatkowo zwiększa efektywność całego procesu.


Formowanie wtryskowe z gazem PLASTINUM z wykorzystaniem N₂

Formowanie wtryskowe z gazem PLASTINUM® (GIM) z wykorzystaniem N2 zapewnia klientom szeroki wachlarz wysokowydajnych, dedykowanych rozwiązań dostarczania azotu pod wysokim ciśnieniem do procesów GIM. Dzięki sprężaniu ciekłego azotu efektywność naszych ekonomicznych, wysokociśnieniowych rozwiązań podawania gazu PRESUS® N znacznie przewyższa efektywność ekonomiczną sprężarek gazu. Dla naszych klientów realizujemy kompleksowe rozwiązania dostaw gazu obejmujące butle, zbiorniki, linie zasilające, parownice i jednostki sterujące.


Korzyści
•    Kompletny wysokociśnieniowy system zasilania
•    Oszczędności kosztowe w porównaniu do sprężarek gazu
•    Brak zanieczyszczeń i utleniania
•    Eliminacja problemów związanych ze stosowaniem wody w systemach formowania wtryskowego z wodą


Formowanie wtryskowe z gazem PLASTINUM z wykorzystaniem CO₂

Nasza opatentowana technologia PLASTINUM® (GIM ) z wykorzystaniem CO2  pozwala na osiągnięcie jeszcze wyższej wydajności dzięki zastąpieniu azotu w postaci gazu (N2) ciekłym dwutlenkiem węgla (CO2). Korzyścią z zastosowania dwutlenku węgla, który dorównuje wodzie w zakresie poziomu odprowadzania ciepła i czasu cyklu pracy, jest brak wilgoci na wyrobach i narzędziach, dzięki czemu eliminuje się dodatkowy krok suszenia przy formowaniu wtryskowym z wykorzystaniem cieczy. Ze względu na dużo wyższą gęstość, wyższą właściwą pojemność cieplną oraz wysoką zdolność chłodzenia przy rozprężaniu pod koniec cyklu, wydajność chłodnicza CO2 jest znacznie większa niż azotu. Dzięki temu schłodzenie części przebiega znacznie szybciej. Instalacje formowania wtryskowego z gazem wykorzystujące CO2 nie tylko wymagają odpowiedniego systemu zasilania w dwutlenek węgla, ale również modułów ciśnieniowych i sterujących oraz wtryskiwaczy gazowych zoptymalizowanych pod kątem CO2.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, współpracując ściśle z partnerami OEM, opracowaliśmy jednostki sterujące oraz wtryskiwacze PLASTINUM GIM CO2.


Korzyści
•    Lepsza zdolność chłodzenia
•    Krótszy czas cyklu nawet do 40%
•    Eliminacja problemów związanych ze stosowaniem wody w systemach formowania wtryskowego z wodą

Formowanie wtryskowe PLASTINUM z inertyzacją

Formowanie wtryskowe PLASTINUM® z inertyzacją jest nowatorską metodą podnoszenia jakości i wydajności procesów formowania wtryskowego, a w szczególności procesów wykorzystujących gaz.
Metoda ta polega na przedmuchu gniazd formy gazem obojętnym przed wtryskiem polimeru. W procesie formowania wtryskowego z gazem czynność ta zapobiega powstawaniu niepożądanych tlenków, które przyczyniają się do blokowania wtryskiwaczy, wysokich wskaźników odpadów oraz długich przestojów w przypadku niektórych polimerów (np. poliwęglanów, ABS i poliamidów).
W rezultacie metoda formowania wtryskowego PLASTINUM z inertyzacją skraca czasy przestojów spowodowanych utlenianiem i zwiększa stabilność procesu.


Korzyści
•    Ograniczenie blokowania wtryskiwaczy gazu
•    Skrócenie czasu przestojów
•    Wyższa jakość i wydajność
•    Mniejsze nakłady na prace konserwacyjne

Chłodzenie miejscowe form PLASTINUM za pomocą CO₂

Nasz system chłodzenia miejscowego PLASTINUM® poprawia kontrolę temperatury w procesie formowania wtryskowego przez zapewnienie jednorodnego rozkładu temperatury na powierzchni gniazda formy. W rozwiązaniu tym stosowany jest ciekły dwutlenek węgla (LIC) jako skuteczny czynnik chłodzący gorące miejsca w formie. Cały pakiet chłodzący, składający się z urządzeń kontrolnych, rozdzielaczy, zaworów elektromagnetycznych i kapilar, może stanowić proste doposażenie istniejących instalacji.
Nasze opatentowane rozwiązanie stanowi uzupełnienie konwencjonalnych, wodnych systemów chłodzących i idealnie sprawdza się w takich miejscach wyrobów formowanych wtryskowo, które są trudno dostępne lub w których dochodzi do gromadzenia się materiału. Innymi słowy, sprawdza się tam, gdzie chłodzenie wodą lub inne metody chłodzenia zawodzą albo nie można ich stosować.

Chłodzenie miejscowe PLASTINUM pozwala skrócić czas cyklu nawet o 50%, w zależności od materiału i geometrii części. Dodatkowo dwutlenek węgla (CO₂) przyczynia się do bardziej wyrównanego rozkładu temperatury na powierzchni formy. Dzięki temu następuje eliminacja wad powierzchniowych, zapadnięć i wypaczeń, co podnosi jakość formowanych części.

Korzyści
•    Znaczne skrócenie czasu chłodzenia
•    Równomierna temperatura formy i wypraski
•    Wyższa jakość i wydajność
•    Skuteczne usuwanie ciepła z trudno dostępnych obszarów (cienkie i długie rdzenie, skupiska materiału)
•    Cienkie, elastyczne rurki, standardowe rozmiary
•    Łatwy montaż, możliwość modernizacji istniejących systemów
•    Nie wymaga uszczelnienia


Dynamiczna kontrola temperatury PLASTINUM z wykorzystaniem CO₂ 

Dynamiczna kontrola temperatury form lub określonych obszarów form staje się coraz popularniejsza, ponieważ umożliwia uzyskanie wysokiej jakości powierzchni. Przykładowo, aktywne podgrzewanie powierzchni formy lub jej części pozwala na eliminację linii łączenia lub osiągnięcie wykończenia o wysokim połysku.
Dynamiczna kontrola temperatury PLASTINUM®, dzięki wykorzystaniu dwutlenku węgla do podgrzewania i chłodzenia, zwiększa skuteczność formowania wtryskowego. Montaż kanałów grzewczych i chłodzących w niewielkiej odległości od powierzchni formy pozwala operatorom skrócić do minimum czasu cyklu. Niewielkie wymiary całego układu są szczególnie interesującym rozwiązaniem w przypadku małych lub złożonych wkładek form, co przekłada się na oszczędności i korzyści dla środowiska.

Korzyści
•    Znaczne skrócenie czasu chłodzenia
•    Równomierna temperatura formy i wypraski
•    Wyższa jakość i wydajność
•    Skuteczne usuwanie ciepła z trudno dostępnych obszarów (cienkie i długie rdzenie, skupiska materiału)
•    Cienkie, elastyczne rurki, standardowe rozmiary
•    Łatwy montaż, możliwość modernizacji istniejących systemów
•    Nie wymaga uszczelnienia

Technologia PLASTINUM - Rozwiązania w procesach spieniania:


Technologia PLASTINUM - Spienianie podczas formowania wtryskowego

Technologia  spieniania podczas formowania wtryskowego opracowana wspólnie przez Linde i Kunststoff-Institut Lüdenscheid, o nazwie PLASTINUM® Foam Injection Moulding, łączy korzyści spieniania chemicznego i fizycznego. Osuszony granulat tworzywa podlega impregnacji środkiem porotwórczym, dwutlenkiem węgla (CO2), w zbiorniku ciśnieniowym (autoklawie). Stopień nasycenia granulatu gazem zależy od materiału tworzywa, ciśnienia, temperatury i czasu impregnacji. Czas nasycania wynosi dwie godziny, dzięki czemu proces przetwarzania granulatu jest stabilny i powtarzalny.

Korzyści z technologii spieniania podczas formowania wtryskowego 
•    Łatwość montażu i obsługi – można zastosować do modernizacji większości maszyn, niezależnie od producenta
•    Obniżenie kosztów nawet do 60% w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami spieniania fizycznego
•    Zwiększenie elastyczności produkcji
•    Szybki zwrot nakładów kapitałowych


PLASTINUM - spienianie przy wytłaczaniu z zastosowaniem CO₂

Portfolio produktów PLASTINUM® zaprojektowaliśmy specjalnie z myślą o precyzyjnym dozowaniu ciekłego dwutlenku węgla (LIC) do wytłaczarki. Stabilność dozowania dwutlenku węgla ma kluczowe znaczenie dla procesu spieniania przy wytłaczaniu. Korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń i wiedzy zdobytej w tej dziedzinie oferujemy kompleksowe rozwiązanie od zbiornika ciekłego dwutlenku węgla do wysokociśnieniowego układu dozującego DSD. Klientom, posiadającym już pompę dozującą, oferujemy najnowocześniejszy system dystrybucji ciekłego CO2 o zadanym ciśnieniu i bez fazy gazowej.

Kompleksowa oferta
Nasz system spieniania przy wytłaczaniu PLASTINUM obejmuje zindywidualizowany system magazynowania i dystrybucji ciekłego dwutlenku węgla, stację kompresorową i wysokociśnieniowy układ dozujący. W pierwszym etapie urządzenie PRESUS® C zwiększa ciśnienie ciekłego dwutlenku węgla, dostarczając go wolnego od fazy gazowej. W drugim etapie urządzenie DSD 400 lub DSD 500 zapewnia stabilny przepływ ciekłego dwutlenku węgla pod wysokim ciśnieniem do wytłaczarki, niezależnie od ciśnienia występujacego w wytłaczarce.

Korzyści
•    Kompletne rozwiązanie od jednego dostawcy
o    Brak konieczności integrowania kilku urządzeń od różnych dostawców
o    Brak ryzyka źle zdefiniowanych interfejsów i ograniczeń dostawy
•    Niezawodność działania sprzętu, sprawdzonego u wielu klientów na całym świecie
•    Bardzo wysoka dokładność dozowania – niezależnie od temperatury otoczenia i klimatu
•    Łatwy i tani montaż


PLASTINUM - spienianie poliuretanów z wykorzystaniem CO₂ 

System spieniania poliuretanu PLASTINUM® zaprojektowaliśmy specjalnie na potrzeby procesów spieniania poliuretanów wymagających niezmiennie wysokich standardów jakościowych. Specjalistyczne pompy zasilające zapewniają sprawne podawanie ciekłego dwutlenku węgla (LIC) z parametrami przepływu i ciśnienia wymaganymi przez pompy dozujące do linii produkującej bloki pianki o niskiej gęstości, stosowanej np. w materacach. System ten zapewnia wysoką precyzję dozowania w procesach o charakterze nieciągłym.

Pakiet wszystko w jednym
Nasz system spieniania poliuretanu PLASTINUM dla klientów produkujących bloki pianki to dedykowany system magazynowania i podawania ciekłego dwutlenku węgla, który składa się ze zbiornika, urządzenie PRESUS® C zasila pompę dozującą w ciekły dwutlenek węgla o odpowiednim ciśnieniu, bez fazyb gazowej.
Nasze urządzenie DSD 500 polecane jest zarówno dla procesów o charakterze ciągłym jak i nieciągłym.

Korzyści
•    Podawanie ciekłego CO2 bez fazy gazowej
•    Stabilny dozowanie i ciśnienie CO2
•    Szeroki zakres dozowania CO2
•    Kompaktowa budowa, łatwy i tani montaż


Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?