fish

Usługi i rozwiązania dla akwakultury

Linia produktów SOLVOX® obejmuje szereg systemów do rozpuszczania i rozprowadzania tlenu, które można stosować w wodzie słodkiej, słonej oraz słonawej.

Linia produktów SOLVOX® obejmuje szereg systemów do rozpuszczania i rozprowadzania tlenu, które można stosować w wodzie słodkiej, słonej oraz słonawej. W skład systemów SOLVOX wchodzą urządzenia optymalizujące rozpuszczanie tlenu w wodzie, idealnie rozprowadzające natlenioną wodę w całym zbiorniku, a także rozwiązania regulujące wielkość dawek, płynnie i niezawodnie reagujące na zmiany zapotrzebowania oraz poziom nasycenia tlenem.

Korzystając z naszej kompleksowej oferty rozwiązań w zakresie dostaw tlenu, obejmujących zarówno dostawę w butlach jak i dostawy masowe, pomagamy naszym klientom dobrać sposób dostawy oraz system regulacji, które będą precyzyjnie dopasowane do ich potrzeb i odpowiednie do stosowanego przez nich systemu akwakultury:
•    System przepływowy
•    Systemy z obiegiem zamkniętym (recyrkulacyjnym)
•    Systemy klatek morskich
•    Natlenianie awaryjne i rezerwowe
•    Transport ryb
•    Zabiegi odwszawiania

Zalety systemów SOLVOX:
•    Niedroga i skuteczna ochrona przed skutkami niedoboru tlenu w okresach maksymalnego poboru i intensywnego przyrostu
•    Optymalny wzrost i dobrostan ryb
•    Obniżenie stresu odczuwanego przez ryby w trakcie podawania leków i zwalczania pasożytów (np. ameby)
•    Optymalne warunki transportu żywych ryb
•    Większa wydajność produkcji i rentowność akwakultur

SOLVOX® A  - niskociśnieniowe urządzenie z wykorzystaniem zjawiska Venturiego

Niskociśnieniowe urządzenie do rozpuszczania tlenu w wodzie słonej i słonawej, zapewniające możliwość natlenienia całej objętości wody.
SOLVOX ®A to opatentowane niskociśnieniowe urządzenie do rozpuszczania tlenu w wodzie słonej i słonawej, przeznaczony do dowolnych zbiorników hodowlanych. To wszechstronne urządzenie najczęściej instaluje się w instalacji rurowej, dzięki czemu natleniana jest cała woda trafiająca do zbiornika. W przypadku większych zbiorników lub torów wodnych, równomierne rozprowadzanie rozpuszczonego tlenu w całym zbiorniku można uzyskać poprzez jednoczesne zastosowanie kilku urządzeń SOLVOX ®A . Urządzenie jest proste w montażu i zapewnia wysoką skuteczność natleniania przy niskim zużyciu energii. Uzyskane dzięki niemu zastąpienie azotu tlenem pozytywnie wpływa na zdrowotność hodowanych ryb.

SOLVOX B & SOLVOX CD - Wąż perforowany i ceramiczne urządzenie rozpuszczające tlen 

SOLVOX ®B to elastyczny i niedrogi system natleniający. Ponieważ oprócz zbiornika ciśnieniowego tlenu nie wymaga on żadnego źródła zasilania, doskonale nadaje się do zastosowań w sytuacjach awaryjnych. SOLVOX B to wysokiej jakości perforowany wąż, przy pomocy którego natlenianie można rozpocząć w każdej chwili. W momencie podania tlenu pory na powierzchni węża otwierają się i uwalniają tlen w postaci niewielkich pęcherzyków. Po uzyskaniu pożądanego stopnia natlenienia, źródło tlenu zostaje odcięte, a pory zamykają się.

SOLVOX CD to wydajny system rozpuszczania tlenu w obudowie aluminiowej. Rozwiązanie to idealnie nadaje się do dodatkowego natleniania pojedynczych zbiorników lub torów wodnych, a także do podawania tlenu w sytuacjach awaryjnych.
Ceramiczne urządzenia SOLVOX CD wytwarzają mikropęcherzyki gazu, które zaczynają rozpuszczać się przy niskim ciśnieniu i dodatkowo pomagają uzyskać efekt napowietrzania / usunięcia niepożądanych gazów.

SOLVOX® C - ciśnieniowy stożek natleniający.

SOLVOX® C to ciśnieniowy stożek do zastosowań słodko- i słonowodnych, którego zadaniem jest podnoszenie stężenia tlenu w wodzie. Urządzenie wykonane jest z nierdzewnego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (TWS), a jego armatura - z wysokogatunkowej stali szlachetnej. Dzięki innowacjom, zastosowanym w konstrukcji urządzenia,   SOLVOX® C zapewnia skuteczność przenoszenia tlenu na poziomie zbliżonym do 100%. Wodę i gaz wprowadza się do stożka SOLVOX ® C od góry. Ciśnienie strumienia wody wymusza jej intensywne mieszanie z pęcherzykami tlenu. Wraz z rozszerzaniem się stożka prędkość strumienia wody maleje. Mniejsze pęcherzyki, które nie uległy jeszcze całkowitemu rozpuszczeniu, unoszą się ku górze stożka, w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu wody. Oznacza to, że przez znajdujący się w dolnej części stożka otwór wylotowy wypływa jedynie woda bez pęcherzyków gazu. Ponieważ SOLVOX ® C pracuje w warunkach podwyższonego ciśnienia, stężenie rozpuszczonego tlenu można podnieść znacząco powyżej standardowego poziomu nasycenia.


SOLVOX® DropIn -  System natleniania „na żądanie” do stosowania w klatkach morskich.

SOLVOX® DropIn to nowy, łatwy w montażu i bardzo wydajny system natleniania przeznaczony do klatek morskich. Można go stosować zarówno do natleniania ciągłego, jak i krótkotrwałego, w czasie zabiegów takich jak odwszawianie czy podawanie leków.
To innowacyjne, objęte wnioskiem patentowym rozwiązanie składa się z pompy głębinowej współpracującej z opatentowanym systemem rozpuszczania i dystrybucji ze zwężką Venturiego. Przy pomocy niewielkiego dźwigu system SOLVOX DropIn opuszcza się do wody na odpowiednią głębokość. Jego działanie polega na zasysaniu wody do dolnej komory urządzenia i mieszaniu jej z tlenem. 

System SOLVOX DropIn zaprojektowano mając na uwadze prostotę obsługi i eksploatacji, dzięki czemu nadaje się on idealnie do zabiegów odwszawiania w zamkniętych klatkach morskich. Eliminuje on niedogodności związane z układaniem perforowanych węży na dnie klatki, a dzięki innowacyjnemu systemowi rozpuszczania i dystrybucji zwiększa skuteczność natleniania.SOLVOX® OxyStream

SOLVOX® OxyStream to niskociśnieniowy system do natleniania przeznaczony do stosowania w zbiornikach wody słonej, słonawej i słodkiej.
Jest to opatentowane, kompleksowe rozwiązanie, które natlenia wodę i zapewnia jej równomierne rozprowadzenie w zbiorniku, z układem regulacji przepływu. Układ ten dostosowuje prędkość obiegu wody do wielkości i gatunku ryb hodowanych w zbiorniku. SOLVOX OxyStream wyposażony jest we wskaźnik przepływu wody, pokazujący objętość strumienia wody trafiającej do zbiornika.

Wytwarzane przez  system SOLVOX OxyStream mikropęcherzyki nie tylko zapewniają bardzo skuteczne natlenianie, ale także obniżają stężenie rozpuszczonego w wodzie azotu oraz całkowite ciśnienie gazów w wodzie. Nierzadko pozwala to wyeliminować zewnętrzne urządzenia odgazowujące.

Maksymalną skuteczność systemu SOLVOX OxyStream uzyskuje się już przy zasoleniu wynoszącym około 15%. Z kolei natlenienie wody, usunięcie azotu i stworzenie optymalnych warunków hydrodynamicznych w zbiorniku wymaga ciśnienia na poziomie zaledwie 0,05–0,2 bar. Niskociśnieniowy mechanizm zasilający zapewnia bardzo wysoką sprawność energetyczną.
W zastosowaniach słodkowodnych wymagających najwyższej skuteczności natleniania system SOLVOX OxyStream można połączyć z systemem SOLVOX C.
Instalowany w przepływowych i / lub recyrkulacyjnych systemach akwakultury, SOLVOX OxyStream obsługuje teraz również największe projekty produkcyjne na lądzie. Na rynku obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji w stadium post – smolt a także instalacji umożliwiających pełne wyrośnięcie łososia i innych wartościowych ryb w dużych zbiornikach o średnicy do 30 metrów.
SOLVOX OxyStream wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przemysłu dotyczących opłacalnych rozwiązań w zakresie natleniania w tych szybko rozwijających się segmentach akwakultury. Dostarczamy nasze produkty zarówno przez dostawców kompleksowych hodowli ( stanowiąc cześć rozwiązania ) lub bezpośrednio do hodowców ryb.

Rozdzielacz przepływu SOLVOX® Stream 

SOLVOX® Stream to rozdzielacz przepływu, który optymalizuje warunki panujące w zbiorniku, co wpływa korzystnie na dobrostan ryb. Poprawa warunków hydrodynamicznych w zbiorniku następuje dzięki równomiernemu rozprowadzeniu w nim natlenionej wody. Ponadto, rozdzielacz dostosowuje prędkość przepływu do wielkości i gatunku ryb.
SOLVOX® Stream zaprojektowano z myślą o stosowaniu wraz z urządzeniem natleniającym SOLVOX® A. W rezultacie powstaje optymalne i kompleksowe rozwiązanie do natleniania i rozprowadzania tlenu.
Rozdzielacz SOLVOX® Stream wytwarza równomierny nacisk na słup wody w zbiorniku, jednocześnie zapewniając skuteczne samo-oczyszczanie z resztek pokarmu i odchodów.
SOLVOX® Stream to produkt, który można dostosować do wymaganej wartości przepływu wody, w zakresie od 50 l/min do 20.000 l/min.W przypadku większych wartości przepływu zalecane jest zastosowanie dwóch lub większej ilości otworów wlotowych na każdy zbiornik, dzięki czemu uzyskuje się większą elastyczność eksploatacyjną. Urządzenie wyposażone jest we wbudowany wskaźnik przepływu wody, informujący o ilości wody trafiającej do zbiornika.

Szafa sterowania tlenem SOLVOX® F

Szafa sterowania tlenem SOLVOX ® F utrzymuje stały poziomu tlenu w zbiorniku, dostosowując jego dawkę do aktualnego zapotrzebowania. Umożliwia elastyczną regulację strumienia tlenu, stosownie do aktualnego stopnia zarybienia, schematu karmienia, temperatury itd. Technologia dozowania SOLVOX ® F umożliwia płynne zwiększanie liczebności ryb bez uszczerbku dla wskaźnika wykorzystania paszy i przy najniższej możliwej śmiertelności, w warunkach optymalnych dla hodowli.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzenie wyposażono w funkcję natleniania awaryjnego. W razie przerwy w dopływie energii następuje automatyczne otwarcie zaworów elektromagnetycznych i podanie tlenu do przewodów awaryjnych.


Tlen dla akwakultury - sposoby dostaw

Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom oferujemy różne sposoby zaopatrzenia w tlen - od dostaw butli po dostawy masowe, uzupełniając je profesjonalnymi usługami dostosowanymi do potrzeb farm akwakulturowych . Ciśnienie, objętość i natężenie przepływu są kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najbardziej odpowiedniego i opłacalnego trybu zasilania gazem.

Masz pytanie do eksperta?