Informujemy, że Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. jest spółką zależną Linde Gaz Polska Sp. z o.o.,
a tym samym - podmiotem należącym do międzynarodowej Grupy Kapitałowej Linde. EUROGAZ-GDYNIA Spółka z o.o.

ul. Gołębia 19
81-185 Gdynia
tel. +48 586 605 300
Przejdź do witryny Linde Gaz Polska

Informacja o ochornie danych