Informacje prawne

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
ul. prof. Michała Życzkowskiego 17
31-864 Kraków
Tel. +48 12 643 92 00
Fax +48 12 643 93 00

www.linde-gaz.pl

e-mail

Krajowy Rejestr Sądowy: KRS: 0000024286
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 677-00-67-397

REGON: 350138990

BDO: 000021076

Kapitał zakładowy: 302.719.018,46 zł

Ochrona danych

Strategia podatkowa realizowana w roku 2022

Strategia podatkowa realizowana w roku 2021

Strategia podatkowa realizowana w roku 2020

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” 

Linde is a company name used by Linde plc and its affiliates. The Linde logo, the Linde word and all mentioned trademarks on this website are trademarks or registered trademarks of Linde plc or its affiliates.