Entonox w stomatologii

Skuteczny i nieinwazyjny wziewny środek przeciwbólowy.


ENTONOX

- Łagodzenie bólu i uspokojenie z zachowaniem świadomości w procedurach stomatologicznych.
- Szybkie działanie (po 4-5 wdechach).
- Maksymalny efekt w ciągu 2-3 minut.
- Eliminacja gazu wyłącznie poprzez oddychanie.
- Szybki powrót do stanu normalnego - w ciągu kilku minut.
- Zrównoważona proporcja podtlenku azotu/ tlenu zapewnia dobre utlenienie i minimalizuje ryzyko nadmiernej sedacji.


Krótkotrwałe znieczulenie w stomatologii.

W dziedzinie stomatologii znaleźć można wiele zabiegów, w których krótkoterminowe działanie znieczulające z utrzymaniem świadomości zapewnia pacjentom większe poczucie bezpieczeństwa.
Specjaliści muszą zazwyczaj uporać się z lękiem pacjenta przed bólem, z jakim może wiązać się zabieg.                                                                        
ENTONOX działając przeciwbólowo, sedatywnie i uspokajająco eliminuje ten problem.                                                                                       
Specjalista może skupić się na zaletach i szczegółach leczenia, ponieważ ból jest kontrolowany przez ENTONOX.                                                        
Dzięki kontroli bólu z zachowaniem świadomości pacjent jest spokojniejszy i bardziej współpracujący podczas zabiegu.


Szybka ulga w bólu i łatwe usuwanie środka drogą oddechową.

ENTONOX jest mieszaniną gazów medycznych, 50% N2O i 50% O2, o wysokim profilu bezpieczeństwa i tolerancji.
Przy tym stężeniu ( 50%), podtlenek azotu zapewnia działanie sedatywne i uspokajające, lecz pacjent pozostaje przytomny, jest łatwy do wybudzenia, jednak w pewnym stopniu traci kontakt z otoczeniem.
50% stężenie tlenu (ponad dwa razy większe niż w otaczającym powietrzu) zapewnia dobre utlenowanie i optymalne wysycenie hemoglobiny tlenem.
Mieszanina lecznicza podtlenku azotu medycznego i tlenu medycznego przynosi ulgę w bólu, jest szybko i łatwo usuwana przez płuca.
Wskazany jest do leczenia stanów bólowych o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, w których pożądane jest szybko działające i krótkotrwałe znieczulenie w połączeniu z sedacją z utrzymaniem świadomości.
Aby dowiedzieć się więcej na temat właściwego stosowania preparatu ENTONOX, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego.


Środek bardzo przydatny u pacjentów z:

- lękiem przed igłami i ostrymi narzędziami
- urazami kojarzonymi ze środowiskiem medycznym
- ograniczeniami behawioralnymi
- lękami i fobiami związanymi z wizytą u dentysty

Zabiegi:

- Wypełnienia
- Czyszczenie jamy ustnej
- Kiretaż
- Zastrzyk środka znieczulającego
- Ekstrakcje
- Drobne szwy
- Inne

Zalety stosowania produktu ENTONOX:

- podawanie produktu ENTONOX jest regulowane oddechem pacjenta
- kontrola dawkowania produktu przez pacjenta przy podawaniu przez zawór dozujący
- szybki początek i szybkie ustąpienie działania
- szybkie i kontrolowane uśmierzanie bólu
- sedacja z utrzymaniem świadomości, pacjent reaguje na polecenia słowne
- działanie przeciwbólowe i uspokajające wpływa na przezwyciężanie obaw odczuwanych przez pacjentów przed bolesnymi zabiegami.

Materiały do pobrania