INOmax®. Wziewny medyczny tlenek azotu.

Informacje na temat produktu leczniczego INOmax® oraz urządzenia INOvent® do podawania medycznego tlenku azotu.

Wziewny medyczny tlenek azotu

Terapeutyczne zastosowanie wziewnego tlenku azotu wykorzystuje zdolność  tego gazu do silnego i trwałego rozszerzania naczyń płucnych, bez wywoływania znaczącego spadku napięcia systemowych naczyń krwionośnych.