O2matic - Automatyczne miareczkowanie tlenu

O2matic wspiera personel medyczny w szpitalach i klinikach zapewniając automatycznie i stabilne utlenowanie krwi u pacjentów otrzymujących tlenoterapię. W ten sposób może zaoszczędzić cenny czas pracy personelu pielęgniarskiego.

O2matic i Covid-19

O2matic redukuje liczbę wizyt personelu pielęgniarskiego przy pacjencie
O2matic redukuje ilość kontaktów
O2matic wspiera podawanie tlenu

Tlenoterapia jest jedną z najczęsciej stosowanych metod leczenia na wszystkich oddziałach medycznych w szpitalach i klinikach - nie tylko w czasach kryzysu.

Wymaga zaangażowania wielu zasobów ludzkich, które są również potrzebne gdzie indziej.

Z uwagi na izolację pacjentów i wysokie ryzyko zakażenia, personel pielęgniarski musi ubrać środki ochrony osobistej przed wizytą u tych pacjentów i rozebrać się później.

Oznacza to dodatkowe obciążenie pracą dla i tak zestresowanego personelu w połączeniu z ryzykiem infekcji. Automatycznie dostosowując przepływ tlenu, O2matic pomaga zmniejszyć liczbę takich wizyt.

Pomiar saturacji w czasie rzeczywistym (SpO2) zapewnia dostosowanie przepływu tlenu w razie potrzeby.

Ponadto O2matic zapewnia kilka funkcji alarmowych i rejestrację danych, np. sygnalizuje alarmem w przypadku zmiany poziomu SpO2 pacjentów.

O2matic. To robi różnicę.

Terapia tlenowa (O2) jest jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia w szpitalach. Biorąc pod uwagę powszechne stosowanie terapii O2 we wszystkich oddziałach medycznych, opracowano rozwiązanie O2matic w celu wsparcia personelu medycznego w szpitalach i klinikach, koncentrując się na zmniejszeniu zaangażowania fizycznego personelu i zapewnieniu stabilnego natlenienia krwi.

Urządzenie O2matic osiąga to poprzez ciągłe dostosowywanie przepływu tlenu do pacjenta w oparciu o faktyczne nasycenie krwi tlenem mierzone za pomocą standardowej pulsoksymetrii.
 • Automatycznie regulacje przepływu tlenu zgodnie z docelowym zakresem nasycenia tlenem (SpO2) ¹
 • Redukuje epizody ciężkiej i umiarkowanej hipoksemii²
 • Automatycznie „odsatawinie” od tlenoterapii¹
 • Odpowiedni dla wszystkich pacjentów poddanych tlenoterapii na każdym etapie leczenia z rzetelnym odczytem SpO2¹

Jak działa O2matic

Głównym celem leczenia tlenem jest utrzymanie poziomu tlenu we krwi pacjenta w docelowym zakresie. Dostosowywanie poziomu tlenu jest zwykle procesem pracochłonnym, wymagającym od pielęgniarek zachowania czujności, wykonywania kilku pomiarów saturacji i ręcznych ustawień przepływu, aż do osiągnięcia poziomów docelowych. O2matic sprawia, że proces jest mniej pracochłonny, zapewniając jednocześnie stałe utrzymanie docelowego poziomu tlenu.
 • O2matic wykorzystuje inteligentny algorytm do automatycznej regulacji przepływu do osiągnięcia zamierzonego poziomu tlenu. Ponieważ poziom tlenu może się zmieniać w czasie, stale dostosowuje przepływ tak, aby saturacja pozostawała w zakresie docelowym.
 • Urządzenie O2matic nie tylko zastępuje zwykły przepływomierz - nieprzerwanie mierzy poziom tlenu we krwi pacjenta i korzystając z zastrzeżonych algorytmów, automatycznie dostosowuje odpowiednio przepływ tlenu. Pomaga to zmniejszyć zaangażowanie personelu pielęgniarskiego i zredukować ryzyko niewystarczającego poziomu tlenu.

Więcej informacji o O2matic

 • Urządzenie do dostarczania tlenu, które automatycznie dostosowuje przepływ tlenu do potrzeb pacjenta, na podstawie danych mierzonych w czasie rzeczywistym (SpO2, przepływ, puls).
  • Zdefiniowany przez użytkownika docelowy zakres SpO2 (80% - 100%)
  • Przepływ tlenu = 0-15 l / min (0-20 l / min w trybie manualnym)
  • Opóźnienie sygnału alarmu  (0 - 300 sekund)
  • Monitorowanie SpO2, O2Flow i pulsu
 • Z urządzenia można korzystać w 2 trybach:
  • Tryb domyślny „O2matic” (automatyczne miareczkowanie tlenem)
  • Tryb ręczny z monitorowaniem („cyfrowy przepływomierz”; 0-20 l / min)
 • Dostępne funkcje alarmowe dla SpO2, przepływu, pulsu, podłączonego źródła tlenu, gdy niezbędny przepływ O2 nie może być dostarczony (np. zablokowane przewody)
Współpracuje ze wszystkimi źródłami tlenu, w tym gniazdem instalacji ściennych,  butlami LIV lub LIViQ
Monitorowane parametry są rejestrowane, dzięki czemu istnieje możliwość dołączenia do dokumentacji  leczenia pacjenta.

Pytania? Jesteśmy tutaj, aby pomóc!