Gazy kalibracyjne

Gazy kalibracyjne mają istotne znaczenie w zagwarantowaniu prawidłowego działania wyrobów medycznych, będących kluczowym elementem nowoczesnej opieki medycznej.

Wiele wyrobów medycznych, m.in. analizatory gazometrii, wymaga regularnej kalibracji w celu zachowania wiarygodności i dokładności pomiarów, a tym samym precyzyjnej diagnozy i odpowiedniego leczenia pacjentów. 

Wspierając ten ważny aspekt działania wyrobów medycznych, Linde Healthcare dostarcza mieszaniny gazów kalibracyjnych zgodnie z danymi technicznymi każdego z producentów urządzeń.