Wziewny tlenek azotu

Terapeutyczne zastosowanie wziewnego tlenku azotu wykorzystuje zdolność tego gazu do silnego i trwałego rozszerzania naczyń płucnych, bez wywoływania znaczącego spadku napięcia systemowych naczyń krwionośnych.

W Linde Healthcare opracowano INOmax Therapy – kompleksowe rozwiązanie do dostarczania wziewnego tlenku azotu. Nasze rozwiązanie to specjalistyczny system, który obejmuje podawanie i kalibrację gazu, rejestrację terapii, szkolenie klientów oraz wsparcie serwisowe, zapewniając maksymalną skuteczność i pełne bezpieczeństwo pacjenta. Urządzenie dostarczające tlenek azotu Inomax DSIR jest przystosowane do każdego trybu wspomagania wentylacji i umożliwia bieżące monitorowanie dostarczanego tlenku azotu, a także tlenu i dwutlenku azotu.

Medyczny tlenek azotu, stosowany ze wspomaganiem wentylacyjnym oraz innymi odpowiednimi środkami, wskazany jest w terapii noworodków poniżej 34. tygodnia ciąży z hipoksemiczną niewydolnością oddechową związaną z klinicznymi lub echokardiograficznymi cechami nadciśnienia płucnego w celu poprawy utlenowania krwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na pozaustrojowe utlenowanie krwi.