LIV - Zintegrowany zawór Linde

Dzięki prostej konfiguracji zaworu LIV leczenie można rozpocząć natychmiast, w sposób bezpieczny i płynny.

Lekkie butle z zaworem LIV (Linde Integrated Valve) to gotowy do użycia, przenośny system zaopatrywania w gaz, ze zintegrowanym reduktorem ciśnienia. Ułatwiają one efektywną pracę personelowi medycznemu. W przypadku butli LIV nie ma potrzeby wymiany reduktorów, konfigurowania ani napełniania pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu opieka nad pacjentem przebiega bez przerw. Ciśnienie jest uwalniane i kontrolowane w precyzyjny sposób. Większa ilość nastaw przepływu pozwala dokładnie dopasować terapię do potrzeb pacjenta.

   - Zintegrowany reduktor pozwala uzyskać stałe niskie ciśnienie na wyjściu i dokładny dobór przepływu zgodnie z wymaganiami.
   - Szeroki zakres przepływów oznacza możliwość stosowania terapii z dokładnie określonym przepływem odpowiednio do potrzeb pacjenta.
   - Aktywny manometr i czytelny wyświetlacz zawsze dostarczają dokładnej informacji o zawartości butli.

Dzięki zintegrowanemu zaworowi LIV terapię można rozpocząć w każdej chwili.