Powietrze medyczne

Niezawodny dostęp do powietrza medycznego ma kluczowe znaczenie w szpitalach, zwłaszcza w terapii chorób dróg oddechowych.

W szpitalach powietrze medyczne jest wykorzystywane głównie do wentylacji i aerozoloterapii oraz podczas znieczulenia:

    - Podczas leczenia chorób dróg oddechowych, takich jak astma oskrzelowa czy POChP, skuteczny sposób dostarczenia leku polega na skierowaniu go bezpośrednio do płuc poprzez inhalację. Nebulizatory stosowane są w celu podawania leków wziewnych u pacjentów, którzy nie są w stanie stosować konwencjonalnych inhalatorów. Powietrze medyczne może być wykorzystywane w celu nadania napędu substancji leczniczej w nebulizatorze, gdzie dochodzi do konwersji płynnego leku do postaci mgiełki, która może być następnie przyjęta w formie inhalacji.

    - Powietrze medyczne jest stosowane jako gaz nośnikowy dla substancji narkotycznych w znieczuleniu wziewnym. Może być również stosowane razem z tlenkiem azotu jako substytut podczas suplementacji tlenu w celu obniżenia ekspozycji na wysokie stężenie tlenu.

    - Niektórzy pacjenci są zależni od niezawodnych urządzeń wysokiej jakości, dostarczających powietrze medyczne chroniące ich delikatne i wrażliwe drogi oddechowe.