Mieszaniny podtlenku azotu i tlenu dla celów medycznych

Mieszaniny medyczne podtlenku azotu i tlenu stosowane są jako środki przeciwbólowe/sedatywne.

Niska rozpuszczalność podtlenku azotu w tkankach i płynach biologicznych w praktyce klinicznej oznacza, że mieszaniny medycznego podtlenku azotu i tlenu zapewniają szybkie łagodzenie bólu oraz eliminację gazu z płuc. W trosce o bezpieczeństwo produkt jest gotową mieszanką zawierającą 50% podtlenku azotu i 50% tlenu, co pozwala zapobiec hipoksji podczas podawania mieszaniny.

Mieszaniny medycznego podtlenku azotu i tlenu mogą być podawane wziewnie przez maski nosowe lub twarzowe bądź ustniki.Przepływ gazu może być kontrolowany specjalnym zaworem dozującym, aktywowanym przez wdech pacjenta. Wyposażenie jest przenośne i łatwe w użyciu zarówno w szpitalu, jak i poza nim.

Mieszaniny medycznego podtlenku azotu i tlenu są podawane wziewnie, czyli w sposób nieinwazyjny, nie ma więc potrzeby wprowadzania kaniuli ani zakładania dostępu dożylnego. Oznacza to, że analgezja/sedacja uzyskana za pomocą tych mieszanin nie musi być podawana przez specjalistę anestezjologa, ale może być aplikowana przez wyszkolony personel paramedyczny, pielęgniarki i położne.