Medyczny podtlenek azotu

Medyczny podtlenek azotu od wielu lat odgrywa istotną rolę w anestezji.

Medyczny podtlenek azotu stosowany jest jako środek znieczulający i przeciwbólowy:

    - Działa synergistycznie, gdy stosuje się go łącznie z innymi wziewnymi lub dożylnymi środkami znieczulającymi.

    - Wywiera niewielki wpływ na funkcje oddechowe i krążeniowe podczas znieczulenia. Dzięki połączeniu medycznego podtlenku azotu oraz jednego z często stosowanych wziewnych leków znieczulających, udaje się zachować spontaniczny oddech o wiele skuteczniej niż podczas stosowania wyłącznie silnego wziewnego leku znieczulającego.

    - Jego błyskawiczne wchłanianie i eliminacja („wypłukiwanie”) wraz ze zdolnością zachowywania spontanicznego oddechu zapewniają w połączeniu z nowoczesnymi wziewnymi lekami znieczulającymi działanie szybsze, niż w przypadku stosowania samego środka znieczulającego.