Tlen medyczny

Tlen medyczny jest stosowany na szeroką skalę w opiece zdrowotnej, od znieczulenia po terapię inhalacyjną.

Najlepsza opieka i bezpieczeństwo to kwestie najwyższej wagi, dlatego przy stosowaniu tlenu należy zachować jak największą staranność. Linde Healthcare oferuje rozwiązania, produkty i usługi, spełniające specyficzne wymagania ośrodków zajmujących się opieką nad pacjentami oraz pomaga pacjentom wymagającym tlenoterapii.
 
Tlen medyczny jest przedmiotem rygorystycznych regulacji odnośnie produkcji, obsługi i stosowania. Podczas wytwarzania, kontroli i dystrybucji przestrzegamy ścisłych wytycznych. Jako partner w dziedzinie opieki zdrowotnej zajmujemy się nie tylko dostawami tlenu wysokiej jakości, ale zapewniamy również wiedzę, szkolenia oraz wsparcie niezbędne do zagwarantowania bezpiecznego dostarczania tlenu zawsze, gdy jest to konieczne.

Postępy w terapeutycznym wykorzystaniu tlenu doprowadziły do rozszerzenia zakresu zastosowań dla różnych wskazań klinicznych, między innymi:
 
- W leczeniu hipoksji i hipoksemii.
- Podczas zabiegów chirurgicznych w celu utrzymania odpowiedniego utlenowania tkanek w trakcie znieczulenia.
- Jako część postępowania resuscytacyjnego.
- W mechanicznej wentylacji płuc w leczeniu depresji oddechowej.
- W leczeniu takich chorób, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), pylica płuc, zapalenie płuc, zawał serca i zatorowość płucna.
- W leczeniu zespołu zaburzeń oddechowych u noworodków.
- W przypadku klasterowego bólu głowy
- W leczeniu oparzeń dróg oddechowych oraz jako element złotego standardu w opiece w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla.
- W warunkach opieki domowej u pacjentów wymagających długoterminowej tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej.