Inertyzacja, przedmuch i usuwanie tlenu z produktu

Korzystaj z osiągnięć, które są efektem naszego kilkudziesięcioletniego doświadczenia i ugruntowanej pozycji rynkowej

Inertyzacja azotem

Kluczowe znaczenie podczas przechowywania łatwo lotnych lub podatnych na utlenianie substancji mają bezpieczeństwo i zabezpieczenie produktu. Inertyzacja azotem jest niezawodną i bezpieczną metodą utrzymywania zabezpieczającej warstwy gazu ponad substancją.

Metoda polega na zastąpieniu wilgotnego powietrza w górnej przestrzeni obojętnym i całkowicie suchym azotem o wysokiej czystości. Precyzyjny system sterowania zaworem kontroluje napełnianie lub opróżnianie zbiornika, automatycznie regulując zawartość azotu w celu utrzymania warstwy ochronnej.

Zapewnia to bezpieczeństwo, niezawodność i zabezpieczenie przed degradacją produktu na skutek utlenienia.
Dla zbiorników używanych do prowadzenia procesów cyklicznych, cechujących się okresowym napełnianiem i opróżnianiem, stworzyliśmy specjalne śluzy inertyzacyjne skutecznie zabezpieczające przed dostaniem się tlenu do wnętrza systemu.

Przedmuch (purging)

Atmosfera w obszarach prowadzenia procesu - na przykład w reaktorach -  może być efektywnie i ekonomicznie oczyszczona z tlenu oraz wilgoci gazowym azotem (GAN), zarówno przy uruchamianiu jak i odstawianiu instalacji.
Napełnianie i przedmuch instalacji suchym gazem obojętnym może być precyzyjnie kontrolowane. Nie jest konieczne zastosowanie pomp i innych mechanizmów stwarzających ryzyko zapłonu lub zanieczyszczenia krzyżowego. Co więcej, użycie azotu uniemożliwia wystąpienie reakcji z substancją uprzednio znajdującą się wewnątrz, lub dopiero mającą reaktor wypełnić.

Bezpieczeństwo to absolutny priorytet

Nasz unikalny system bezpieczeństwa zapewnia bezpieczną platformę do obliczania parametrów palności dla większości gazów, oparów oraz mieszanin gazowych.
Oprogramowanie działające w środowisku PC pozwala naszym inżynierom zademonstrować możliwości skrócenia czasu odstawiania i uruchamiania instalacji.

Wybierając partnerstwo z nami można liczyć na kompleksową ofertę obejmującą:
•    analizy bezpieczeństwa z użyciem naszego systemu bezpieczeństwa,
•    analizy ekonomiczne i testy,
•    opracowanie rozwiązania dopasowanego do Państwa potrzeb,
•    konsultacje w zakresie dostaw  gazu obojętnego o czystości odpowiadającej Państwa wymaganiom

Sparging - Usuwanie tlenu za pomocą wstrzykiwania azotu

Azot wtryskiwany w postaci pęcherzyków gazu może służyć do skutecznego usuwania tlenu. Taka metoda zapewnia doskonałą kontrolę i uniemożliwia przedostawanie się niepożądanych substancji do cieczy.
Ponadto saturacja azotem jest szybka, wydajna i łatwa do wdrożenia w środowisku technologicznym.

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?