CUMULUS® FTC do chłodzenia reaktorów

Niezawodne, kriogeniczne chłodzenie do -100°C bez ryzyka zamarzania

Wielostopniowe syntezy, zwłaszcza w reaktorach z mieszadłem przebiegają często przy róznych poziomach temperatur. W sektorze chemii specjalnej i wysokowartościowej, procesy niskotemperaturowe w warunkach do -100°C i poniżej nie są czymś niezwykłym. Do wytwarzania bardzo niskich temperatur (poniżej -40°C), jako medium chłodzące często wykorzystywany jest kriogeniczny azot, nie tylko z uwagi na dużą moc chłodzenia i dużą elastyczność tej cieczy, ale także dlatego, że oferuje on niższe koszty inwestycji niż w przypadku konwencjonalnych maszyn chłodniczych. 

CUMULUS® do kontroli temperatury cieczy (FTC).
Niezawodne i precyzyjne chłodzenie kriogeniczne do -100°C

Zalety
Poprawa jakości produktu
•    CUMULUS FTC zapewnia wyjątkową dokładność regulacji temperatury w zakresie ±1°C (1,8°F) nawet w bardzo niskich temperaturach (do -100°C (-148°F).
•    TWysoki poziom dokładności eliminuje reakcje uboczne, w których powstają niepożądane związki lub izomery.
•    Optymalna jakość produktu, selektywność i wydajność to korzyść dla klienta.


Obniżenie kosztu wytwarzania
•    Poprawa selektywności prowadzi do zwiększenia wydajności produkcji, co oznacza obniżenie kosztu surowców.
•    Eliminacja etapu separacji znacznie skraca czas przetwarzania.
•    Wysoka niezawodność wynikająca z małego wskaźnika odrzutów serii.
•    Gazowy azot (GAN) można wykorzystać ponownie.
•    Niskie koszty konserwacji i doskonała niezawodność, gdyż jedynym ruchomym elementem jest zawór kontrolny. 


Elastyczność
•    Jeden system odpowiada za zmiany obciążenia, przepływu i temperaturu w procesie.

Zalety
•    Kompaktowa budowa: system charakteryzuje się niewielką powierzchnią zabudowy. Wykorzystuje ciekły azot, zestaw wymienników ciepła i ciecz przenoszącą, nie ma więc potrzeby przebudowy procesów i urządzeń.
•    Łatwa instalacja i obsługa: CUMULUS FTC można zastosować podczas modernizacji lub dodać do istniejących urządzeń procesowych. Minimalizuje to czas przestoju.
•    Szybkość: system można natychmiast włączyć i pracować z dużą prędkością.
•    Zgodność ze standardami: jednostki spełniają wymagania wszystkich odpowiednich dyrektyw UE i USA.

Nasza oferta
•    System CUMULUS® FTC jest dostępny w kilku standardowych wielkościach, co umożliwia chłodzenie w procesach poczynając od skali laboratoryjnej, a kończąc na produkcji wielkoprzemysłowej.
•    System jest dostępny krótko po zamówieniu, istnieje również możliwość  wypożyczenia go na okres prób technologicznych u klienta i oceny przydatności.
•    Wspieramy wszystkie etapy zarządzania projektem, od planowania przez instalację po uruchomienie. Oferujemy także dostawy gazu i wsparcie posprzedażowe. Ponadto klienci mogą uczestniczyć w przebiegach próbnych w naszym zakładzie pilotażowym lub przeprowadzić próby w swoim zakładzie.

Kraking katalityczny (FCC - Fluid Catalytic Cracking) jest podstawowym procesem przy produkcji benzyny. Proces ten służy do konwersji destylatów próżniowych ropy na benzyny i oleje opałowe.

W procesie krakingu katalitycznego cięższe i bardziej złożone węglowodory są rozbijane na lżejsze frakcje. Wsadem są głównie destylaty ropy, czasami mieszane z pozostałościami po rafinacji.

Główne produkty to:

  • Frakcja gazowa (głównie C3/C4)
  • Frakcje ciekłe
  • Koks (złogi formujące się na katalizatorze)
Wzbogacanie tlenem procesu regeneracji pozwala operatorowi na:  
  • Zwiększenie wydajności instalacji krakingu katalitycznegoget higher flexibility in the choice of feeds 
  • Poprawę elastyczności przy zróżnicowanym obciążeniu
  • Obróbkę cięższych frakcji
  • Podniesienie wskaźnika konwersji oraz uzysku benzyny
  • Zmniejszenie udziału niepożądnych produktów ubocznych

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?