Kontrola emisji LZO za pomocą CIRRUS®

W przemyśle farmaceutycznym i branży specjalnych i wysokowartościowych produktów chemicznych do produkcji oraz dystrybucji i przechowywania produktów gotowych i półproduktów stosuje się rozpuszczalniki. Producenci muszą zadbać o to, aby lotne związki organiczne (LZO) nie zostały przypadkowo uwalnione do atmosfery. Ponieważ LZO stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia i środowiska, ich uwalnianie podlega ścisłym regulacjom prawnym. Producenci muszą  także kontrolować straty przy parowaniu, gdyż inaczej ich produkty mogą po prostu rozpłynąć się w powietrzu.

CIRRUS®: modułowym, elastycznym, kompaktowym i ekonomicznym systemem do obróbki strumienia procesowych gazów wylotowych.

W przemyśle farmaceutycznym i branży specjalnych i wysokowartościowych produktów chemicznych do produkcji oraz dystrybucji i przechowywania produktów gotowych i półproduktów stosuje się rozpuszczalniki. Producenci muszą zadbać o to, aby lotne związki organiczne (LZO) nie zostały przypadkowo uwalnione do atmosfery.
Ponieważ LZO stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia i środowiska, ich uwalnianie podlega ścisłym regulacjom prawnym. Producenci muszą  także kontrolować straty przy parowaniu, gdyż inaczej ich produkty mogą po prostu rozpłynąć się w powietrzu.

Urządzenie do kontroli emisji oparów CIRRUS VEC jest modułowym, elastycznym, kompaktowym i ekonomicznym systemem do obróbki strumienia procesowych gazów wylotowych.

Portfolio CIRRUS - elastyczne rozwiązanie

Oferujemy szereg kompletnych rozwiązań kriogenicznych.
•    CIRRUS VEC dostępny jest w trzech wielkościach (obróbka strumienia gazu do 1000 Nm³/h), co umożliwia perfekcyjne dopasowanie do potrzeb  danego procesu, a większe systemy (M500) wyposażone są we wstępny skraplacz.
•    CIRRUS VEC można łatwo rozbudować, dodając nowe moduły.
•    CIRRUS VEC przystosowany jest do pracy w systemie okresowym i ciągłym.
•    Każdy moduł CIRRUS VEC posiada własny system kontrolny i jest dostarczany w postaci wstępnie zmontowanej i przetestowanej, co umożliwia szybkie wdrożenie technologii.
•    Szeroki zakres parametrów pracy zapewnia większą elastyczność przy adaptacji do zmiennych warunków produkcji.
•    Poziom emisji może być redukowany poprzez obniżenie zadanej temperatury kondensacji.
•    Jednostki spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw UE i USA.

Skraplacz wstępny (PC500)

Podczas skraplania kriogenicznego w głównym skraplaczu kriogenicznym może dochodzić do zamarzania. Przyczyną tego zjawiska może być wysoka temperatura zamarzania poszczególnych LZO lub duża zawartość pary wodnej, zależnie od składu mieszaniny LZO. Takie zamarzanie wpływa na wydajność procesu, ponieważ skraca czas pracy skraplaczy kriogenicznych i wydłuża czas potrzebny na ich odmrożenie.
Skraplacz wstępny PC500 stanowi opcjonalne uzupełnienie portfolio systemu CIRRUS® M500 VEC. Zapewnia on wydłużenie okna operacyjnego całego systemu. Eliminuje on substancje łatwo zamarzające i wodę oraz obniża temperaturę procesu do –30°C (–22°F).

Zalety stosowania naszego wstępnego skraplacza:
•    Bezpieczna i nieprzerywana praca całego zestawu.
•    Oszczędności związane z wydłużeniem czasu pracy głównej jednostki.
•    Możliwość ponownego użycia azotu w innych procesach (inertyzacji, osłonowania).
•    Niższe koszty OPEX i CAPEX w porównaniu z alternatywnymi technologiami.

Główne zalety

•    Minimalizacja ilości LZO uwalnianych do atmosfery
•    Obniżenie kosztów dzięki odzyskowi wartościowych LZO
•    Wydajne wykorzystanie azotu, gdyż jest on używany dwukrotnie
•    Kriogeniczne chłodzenie ciekłym azotem w celu kontroli emisji LZO
•    Inertyzacja ciekłym azotem użytym w procesie kriogenicznego chłodzenia
•    Modułowa budowa umożliwiająca zastosowanie w instalacjach różnej wielkości i konfiguracji
•    Odzysk LZO w urządzeniu CIRRUS

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?