MAPAX® - Pakowanie w atmosferze modyfikowanej

Naturalna metoda wydłużenia okresu przydatności do spożycia

Producenci żywności stale poszukują sposobów wydłużenia trwałości produktów bez ingerencji w ich właściwości fizyczne i chemiczne oraz bez dodawania sztucznych składników. Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (technologia MAP), idealnie spełnia te kryteria. Jest to naturalna metoda, zyskująca coraz większą popularność na całym świecie. W wielu przypadkach może także stanowić uzupełnienie innych metod konserwacji żywności.

Pod naszą marką MAPAX ® opracowaliśmy wiele rozwiązań pakowania ściśle dostosowanych do konkretnych zastosowań. Dzięki synergistycznemu wykorzystaniu rozległej wiedzy, jaką zgromadziliśmy w dziedzinie produkcji żywności, mieszanin gazowych oraz technologii pakowania, MAPAX ® pozwala – w całkowicie naturalny sposób – wydłużać trwałość artykułów spożywczych.

Oferujemy szeroki zakres rozwiązań w technologii MAPAX ® dla produktów mleczarskich, mięsa, ryb i owoców morza, a także dla produktów suchych i dań gotowych.

Zalety rozwiązań MAPAX®:

    - Wzrost sprzedaży dzięki zaspokajaniu rosnącego popytu na produkty świeże i naturalnie konserwowane
    - Wydłużenie okresu przydatności do spożycia bez mrożenia i stosowania środków chemicznych
    - Wydłużenie trwałości produktów w łańcuchu dystrybucji o kilka dni, a nawet tygodni
    - Zachowanie smaku, tekstury i wyglądu produktów
    - Poprawa wydajności produkcji i dystrybucji dzięki obniżeniu kosztów.

Technologia

Mieszaniny MAPAX zwykle składają się z gazów atmosferycznych: dwutlenku węgla (CO2), azotu (N2) i tlenu (O2). Wzrost mikroorganizmów można również hamować do pewnego stopnia przy pomocy innych gazów, np. tlenku azotu (N2O), argonu (Ar) i wodoru (H2). Gazy te można stosować samodzielnie lub w mieszaninach o ustalonych proporcjach.
Przykładowo, CO2 wykazuje najwyższą skuteczność w hamowaniu rozwoju mikroorganizmów (np. pleśni i pospolitych bakterii tlenowych). Dzieje się tak, ponieważ dwutlenek węgla rozpuszcza się w cieczach i w tłuszczu, obniżając wartość pH. Wnika także do błon biologicznych, wywołując zmiany w ich przepuszczalności i funkcji. Jako gaz obojętny, azot wykorzystywany jest głównie do zastępowania tlenu w opakowaniach, chroniąc produkty przed utlenianiem. Azot, dzięki niskiej rozpuszczalności w wodzie, zapobiega również zapadaniu się opakowań poprzez utrzymywanie właściwej objętości wewnątrz.
W opakowaniach większości produktów spożywczych dąży się do jak najniższego stężenia tlenu. Wyjątkiem jest mięso. W przypadku wyrobów mięsnych tlen pozwala na utrzymanie utlenionej postaci mioglobiny, która nadaje mięsu czerwony kolor. Tlen jest również wartościowym gazem dla owoców I warzyw, ponieważ umożliwia im „oddychanie”.

MAPAX dla mleczarstwa

Zapobieganie psuciu się produktów nabiałowych
Z myślą o sektorze mleczarskim opracowaliśmy szereg rozwiązań MAPAX® przeznaczonych specjalnie dla tego sektora.
Rozwój bakterii i jełczenie są głównymi przyczynami pogarszania się jakości produktów nabiałowych. Rodzaj rozkładu zależy od właściwości produktu. Sery żółte, które są produktami o stosunkowo niskiej aktywności wodnej, są zazwyczaj podatne na rozwój pleśni, natomiast wyroby o wysokiej aktywności wodnej, takie jak śmietana czy sery białe, są bardziej podatne na fermentację i jełczenie.
Bakteria Lacobactillus, która jest szeroko wykorzystywana w przemyśle nabiałowym, może prowadzić do skwaśnienia produktów poprzez obniżenie ich wartości pH. Proces ten może się nasilić jeszcze bardziej przy nieodpowiedniej atmosferze pakowania z nadmiernym poziomem dwutlenku węgla (np. w przypadku opakowań twarogu).

MAPAX dla piekarnictwa i produktów suchych

Utrzymanie świeżości pieczywa i produktów suchych
Szereg rozwiązań MAPAX® opracowano specjalnie pod kątem wyzwań, z jakimi zmagają się specjaliści z sektora produktów suchych oraz piekarnictwa.
Suche produkty spożywcze, takie jak kakao, chipsy, orzeszki ziemne, kawa, przyprawy, a także mleko w proszku i puree ziemniaczane instant, zawierają tłuszcze nienasycone. Produkty te są więc podatne na utlenianie i jełczenie.


MAPAX dla ryb i owoców morza

Przedłużenie terminu przydatności do spożycia świeżych ryb
Z myślą o sektorze przetwórstwa ryb i owoców morza oraz jego specyficznych wyzwaniach opracowaliśmy szereg rozwiązań MAPAX® przeznaczonych specjalnie dla tego sektora.
Świeże ryby i owoce morza szybko tracą pierwotną jakość na skutek rozwoju bakterii i procesów enzymatycznych. Dzieje się tak za sprawą wysokiej aktywności wody, neutralnego pH (sprzyjającego rozwojowi mikroorganizmów) oraz obecności enzymów. Czynniki te w krótkim czasie powodują pogorszenie walorów smakowych i zapachowych. Rozkład białek przez mikroorganizmy prowadzi do powstawania nieprzyjemnego zapachu.
Aby zachować wysoką jakość wyrobów ze świeżych ryb niezbędne jest utrzymywanie temperatury na poziomie zbliżonym do 0°C. Właściwie dobrana mieszanka gazowa w połączeniu z odpowiednią kontrolą temperatury może wydłużyć okres trwałości ryb o kilka kluczowych dni. Jest to jednak możliwe wyłącznie przy zastrzeżeniu, że łańcuch chłodniczy nie zostanie przerwany.MAPAX dla sektora owocowo-warzywnego

Optymalizacja przepuszczalności, aby zachować owoce i warzywa w idealnym stanie
Z myślą o sektorze owocowo-warzywnym i jego specyficznych wyzwaniach, opracowaliśmy rozwiązania w technologii MAPAX ®.
Ponieważ owoce i warzywa „oddychają”, kluczowym czynnikiem sukcesu jest opakowanie o właściwej przepuszczalności. Jeżeli owoce i warzywa pakowane są szczelnie w folię, która nie jest wystarczająco przepuszczalna, dochodzi do powstawania niepożądanych warunków beztlenowych (<1% tlenu i >20% dwutlenku węgla). Prowadzi to do pogorszenia jakości zapakowanych produktów. Jeżeli natomiast produkty pakowane są w folię o nadmiernej przepuszczalności, nie jest ona w stanie utrzymać warunków modyfikowanej atmosfery, a utrata wilgoci prowadzi do przyspieszonej utraty jakości. Do pakowania świeżych owoców i warzyw w modyfikowanej atmosferze (MAP) nadają się między innymi: folia mikroporowata oraz folia typu LDPE/OPP.

MAPAX dla sektora mięsnego

Wydłużenie terminu przydatności do spożycia produktów mięsnych
Rozwiązania MAPAX ®  zostały opracowane specjalnie pod kątem wyzwań, jakie stoją przed sektorem produkcji wyrobów mięsnych (wołowych, wieprzowych i drobiowych).
Mówiąc najogólniej, dwutlenek węgla (CO2) ma właściwości silnie hamujące rozwój bakterii w mięsie i drobiu. Największym problemem dla mięsa świeżego jest rozwój bakterii tlenowych z rodzaju Pseudomonas.
Istotnym wyzwaniem jest także proces zmiany barwy mięsa czerwonego spowodowany utlenianiem się zawartego w mięsie barwnika. Aby zachować czerwoną barwę, atmosfera, w jakiej pakowane jest świeże mięso powinna być bogata w tlen (60-80%). Pozwala to utrzymać wysoki poziom tlenu w zawartej w mięsie mioglobinie. Mięsa o szczególnie mocnym zabarwieniu, np. wołowina, wymagają wyższego stężenia tlenu niż mięsa słabo wybarwione, np. wieprzowina.


MAPAX w produkcji dań gotowych i w gastronomii

Konsumenci oczekują różnorodności. Pomagamy spełniać te oczekiwania
Aby sprostać rosnącym potrzebom i oczekiwaniom rynku dań gotowych i gastronomii w zakresie różnorodności, opracowaliśmy szereg rozwiązań MAPAX®.
W przypadku dań gotowych, terminy przydatności do spożycia różnią się znacznie i zależą od poszczególnych składników. W przypadku pierogów z mięsem, ravioli czy lasagne nadzienie psuje się znacznie szybciej, niż samo ciasto.
Dużym wyzwaniem związanym z daniami gotowymi jest uniknięcie skażenia bakteryjnego na etapie produkcji. W tym celu producent musi zapewnić najwyższy poziom higieny i najwyższą jakość surowców.

Masz pytanie do eksperta?