Aluminium melting with AIROX at SAG in Lend, Austria. See also the retouched and cleaned version: ID 106331

Rozwiązania Linde dla przemysłu aluminiumiowego

Dostarczamy następujące technologie gazowe do topienia i odlewania aluminium:

Technologie niskotemperaturowego spalania mieszanki paliwowo-tlenowej (LTOF)

Technologia bezpłomieniowego spalania paliwa w tlenie została opracowana w celu zwiększenia wydajności, obniżenia zużycia paliwa, poprawy wyrównania temperatury i obniżenia emisji. Spalanie zachodzi w warunkach rozrzedzenia tlenu, gdyż gazy wylotowe są wprowadzane do strefy spalania. Spowalnia to reakcję spalania paliwa w tlenie i powoduje obniżenie temperatury płomienia, która jest niższa od temperatury, w której powstają termiczne NOX. Wprowadzanie gazów wylotowych do płomienia powoduje również rozproszenie energii w całej objętości , powodując szybsze i bardziej równomierne ogrzewanie. Rozproszony płomień posiada tę samą ilość energii, lecz znacznie lepszy rozkład ciepła. Wynikiem tego jest bardziej równomierne ogrzewanie, dalsze obniżenie zużycie paliwa i niższe emisje NOX.

Technologia topienia aluminium WASTOX

Technologia topienia alumium WASTOX pozwala na prowadzeniu procesu topienia złomu aluminiowego zawierajacego znaczne ilości zanieczyszczeń pochodzących np. z lakierów proszkowych, tworzyw sztucznych, olejów, emulsji itp.  i ich wypaleniu za pomoca dodatkowych lanc tlenowych  lub dodatkowych palników tlenowych dla dopalenia zanieczyszczeń w spalinach w piecu  powoduje, że emisja zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnych

Korzyści 
•    Efektywne spalanie zanieczyszczeń organicznych w piecu..
•    Mniejsze zużycie paliwa.
•    Tańszy wsad do pieca.
•    Technologia topienia aluminium WASTOX mozna zastosować do każdego pieca topielnego


Technologie spalania AIROX®

Opracowana przez Linde technologia palnikowa AIROX łączy w sobie korzysci trybów pracy tlenowo-paliwowego i powietrzno-paliwowego w jednym urządzeniu ( palniku ).Operator pieca posiadaąc mozliwość przełaczania trybu pracy z tlenem (topienie) na ryb pracy z powietrzem ( cykl przeczymywania ) może w aktywny sposób wpłynąc na koszty produkcji optymalizując technologie grzania

Najważniejsze cechy
•    Elastyczność z łatwym przejściem od fazy topienia do fazy podgrzewania
•    Większa wydajność topienia
•    Niższe zużycie energii
•    Niższe wskaźniki emisji


Technologia rafinacji ciekłych  stopów metali

Nasze technologie rafinacji ciekłego metalu ( stopów metali ) wykorzystują azot, argon lub ich mieszaniny do usuwania wodoru i innych zanieczyszczeń.

Najważniejsze cechy
•    Lepsze rozprowadzenie  ciepła w kąpieli metalowej
•    Wyrównanie temperatur
•    Poprawa jakości ciekłego metalu dzięki usunięciu wodoru


OXYGON® 400

OXYGON® 400 jest systemem wygrzewania  kadzi, który wykorzystuje bezpłomieniowe spalanie paliwowo-tlenowe , stosowanych do transportu ciekłego metalu pomiędzy procesem topienia i odlewania.

Najważniejsze cechy
•    Krótszy czas nagrzewania i większa wydajność
•    Oszczędność paliwa i redukcja emisji
•    Wydłużony okres eksploatacji ogniotrwałych wykładzin kadzi

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?