Oxyfuel combustion

Rozwiązania Linde dla hutnictwa żelaza

Dostarczamy innowacyjne technologie aplikacji gazowych do wytapiania i odlewania żeliwa.

Wytapianie żeliwa

Tlenowe i paliwowo-tlenowe systemy spalania odgrywają kluczową rolę w produkcji żeliwa zarówno w piecach szybowych( żeliwiakach ) jak i w piecach obrotowych. Wzbogacanie tlenem lub podawanie tlenu lancą tlenową w żeliwiakach prowadzi do zwiększenia wydajności i elastyczności procesu topienia, jak również do zmniejszenia ilości koksu, powietrza spalania  i gazów odlotowych. W piecach obrotowych spalanie tlenowo-paliwowe jest czasami jedynym sposobem na ekonomiczną produkcję żeliwa.

Technologie dla wytapiania żeliwa.

Technologia tlenowa HIGHJET®

Opracowaliśmy naszą  technologię HIGHJET, aby wzbogacić tlenem dmuch powietrza w piecu do topienia żeliwa. Technologia ta pozwala na wprowadzenie tlenu za pomocą lanc zamontowanych w rurociągu lub bezpośrednio w dyszach wprowadzajacych powietrze do  żeliwiaka. 

Wprowadzanie tlenu do żeliwiaka za pomocą dysz HIGH-JET  charakteryzuje się następującymi zaletami:
•    Redukcja ilości spalin o  ok. 40 %
          - można stosować mniejsze urządzenia filtrujące
          - mniejsze obciążenie środowiska naturalnego
          - mniejsza ilośc pyłów żeliwiakowych
          - mniejsze koszty związane ze składowaniem pyłów
•    Redukcja ilości koksu wsadowego (o ok.3-4 %) i wypełniającego(o ok.10%)
          - zmniejszenie emisji SO2
          - redukcja kosztów
•    Szybszy rozruch po postoju pieca ze stabilnymi parametrami
•    Wyższa temperatura żeliwa także po redukcji ilości koksu o 30-40 stopni
•    Oszczędności na półfabrykatach Si o ok.30 %
•    Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
•    Możliwość wprowadzania tlenu do dysz w sposób ciągły jak również pulsacyjny

Technologia tlenowa HIGHJET® TDI

HIGHJET® TDI to technologia tlenowa oparta na HIGHJET®, która pozwala bezpiecznie zwiększyć udział tlenu zużytego na tonę ciekłego żeliwa. Przekształca ciśnienie na prędkość w dyszach, dzięki czemu dodatkowe powietrze spalania jest mieszane ze strumieniem tlenu. Prowadzi to do zasadniczej zmiany warunków przepływu gazu w piecu żeliwiakowym. W kierunku poziomym prędkość wzrasta, ale maleje w kierunku pionowym. Dzięki temu główny obszar spalania i topnienia znajduje się w środku szybu żeliwiaka. Ta zmiana daje szereg korzyści. Poprawa wydajności cieplnej przyczynia się do zmniejszenia zużycia koksu, wzrostu szybkości topienia  oraz uzyskanie wyższej temperatury ciekłego żeliwa na rynnie spustowej.
Najważniejsze zalety:
•    Szacowane oszczędności rzędu 6-10 EUR/t żeliwa
•    Wzrost szybkości topnienia o 30%
•    Redukcja koksu o 20%
•    Możliwość zmiany składu wsadu w celu optymalizacji struktury kosztów
•    Redukcja ilości gazów odlotowych nawet o 30%
•    Szybszy czas nagrzewania


Odlewanie żeliwa

Bezpieczne i wydajne przenoszenie ciekłego żeliwa z topielni do linii odlewniczej jest ważne dla uzyskania wysokiej jakości odlewów. W osiągnięciu tego celu ważną rolę odgrywa odpowiednie przeczymywanie ciekłego żeliwa w dobrze ogrzewanych kadziach. Kadzie ogrzewane metodą tlenowo-paliwową pozwalają na skuteczne utrzymanie temperatury ciekłego metalu.

Technologie dla odlewania żeliwa

OXYGON® 400

OXYGON® 400 jest systemem podgrzewania kadzi, który wykorzystuje bezpłomieniowe spalanie tlenowo-paliwowe do transferu ciepła i wygrzewania kadzi do odpowiedniej dla danego procesu temperatury .
Najważniejsze cechy
•    Skrócenie cyklu podgrzewania kadzi o 25%
•    Redukcja zużycia paliwa i emisji CO₂ do 55%, niska emisja NOx,
•    Wydłużony okres eksploatacji wyłożenia ogniotrwałego (równomierne nagrzewanie )

OXYGON® XL

OXYGON® XL wykorzystuje tę samą technologię co OXYGON® 400, ale jest wyposażony w palnik o mocy 1,5 MW odpowiedni dla kadzi o pojemności od 30 do 150 ton.

Jak to działa?
W pokrywie kadzi zamontowany jest ceramiczny palnik tlenowo-paliwowy wykorzystujący technologie spalania bezpłomienioweg  (objetosciowego). Towarzyszący mu system sterowania automatycznie steruje procesami spalania, płynnie przełączając się między tradycyjnym spalaniem paliwowo-tlenowym a spalaniem całkowicie bezpłomieniowym. System sterowania procesem grzania umozliwia prowadzenie procesu według zadanej krzywej temperaturowej.Po dodłaczeniu do mediów ( tlen ,paliwo ) urządzenie gotowe do pracy ( plug-and-play) z wykorzystaniem fabrycznej konfiguracji układu

Zalety OXYGON® XL
•   Utrzymywanie zadanej temperatury  kadzi
•   Wydłużenie  okresu eksploatacji wykładziny ogniotrwałej dzięki kontrolowanej temperaturze
•   Większa efektywność energetyczna i niższe emisje spalin
•   Możliwość zmniejszenia liczby( rotacja ) stosowanych kadzi wykorzystywanych w procesie

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?