Furnace with glowing metall in a hall at SANDVIK factory, Sweden, retouched version

Rozwiązania dla przemysłu stalowego

Nasze innowacyjne rozwiązania pomagają optymalizować piece grzewcze i procesy podgrzewania wstępnego.

W Linde opracowano wiodące technologie optymalizacji pieców grzewczych. REBOX® nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, lecz zestawem rozwiązań dostosowanych do wymagań różnych pieców i zastosowań. Rozwiązania REBOX® mogą być stosowane w nowych i istniejących piecach bez zwiększania powierzchni zabudowy. Są one kompatybilne ze wszystkimi konwencjonalnymi paliwami i większością typów pieców, od dużych przepychowych i kroczących, poprzez karuzelowe, z trzonem rolkowym aż po piece wsadowe, pracujące okresowo.
W Linde opracowano również skuteczny sposób optymalizacji procesów wstępnego podgrzewania kadzi dla przemysłu metalowego. System podgrzewania wstępnego OXYGON® jest dostępny w dwóch wersjach dla różnych wielkości kadzi i różnych poziomów elastyczności.


REBOX® HLL - technologia tlenowa zwiększająca na żądanie wydajność pieca

REBOX® HLL opracowano z myślą o klientach poszukujących prostego, oszczędnego sposobu optymalizacji pieców grzewczych, który może być stosowany na żądanie bez konieczności zmiany istniejącej infrastruktury pieca.

W REBOX® HLL lance tlenowe są montowane w ścianach pieca obok konwencjonalnych palników. Są one wykorzystywane do bardzo szybkiego wtryskiwania do pieca tlenu, który zastępuje większość używanego do spalania powietrza. W ten sposób w strefach docelowych HLL tlen zastępuje powietrze nawet w 75%. Eliminacja azotu zwiększa sprawność cieplną, a jednocześnie zmniejsza ilość spalin i emisję NOx. W rzeczywistości ilość spalin na MW zostaje obniżona o ponad 50%. Lepszy transfer ciepła pomaga również obniżyć zużycie energii. Ponadto REBOX® HLL zapewnia bardziej równomierne ogrzewanie i ogranicza ilośc zgaru na powierzchni nagrzewanych elementów . REBOX® HLL można w każdej chwili wyłączyć i przywrócić normalny, powietrzno-paliwowy tryb pracy pieca. Jest to więc idealny sposób na okresowe zwiększenie wydajności, na przykład w celu dostosowania się do wahań popytu.

Zalety REBOX® HLL

•    Redukcja zużycia paliwa do 25%.
•    Bardziej równomierne ogrzewanie dzięki bezpłomieniowemu, wysokociśnieniowemu spalaniu HLL
•    Wyższa sprawność cieplna i wymiana ciepła w strefie instalacji
•    Obniżenie emisji NOx do 30% w w strefie instalacji dzięki redukcji balastu azotowego i recyrkulacji spalin, co skutecznie obniża temperaturę płomienia
•    System można włączać i wyłączać na żądanie w zależności od potrzeb

Bezpłomieniowa technologia tlenowo-paliwowa REBOX® - stały wzrost wydajności pieca

Bezpłomieniowa technologia tlenowo-paliwowa REBOX® została zaprojektowana dla operatorów pieców do podgrzewania ciągłego i wsadowego, w celu maksymalizacji wydajności produkcji.

Bazując na wieloletnich i bliskich relacjach z klientami z branży stalowej, w Linde opracowano bezpłomieniową technologię tlenowo-paliwową REBOX®, pozwalającą na znaczne zwiększenie wydajności pieca. Została ona zaprojektowana tak, aby zapewnić operatorom pieców grzewczych maksymalną wydajność produkcji przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii.
W technologii bezpłomieniowego spalania tlenowo-paliwowego REBOX® balast azotowy w powietrzu (około 78%) zastępowany jest czystym tlenem. Ponieważ azot nie jest palny i słabo przenosi ciepło, w wysokich temperaturach wnosi jedynie marginalny wkład w proces ogrzewania. Natomiast gazy spalinowe takie jak dwutlenek węgla (CO2) i para wodna (H2O) dobrze rozprowadzają ciepło. W rezultacie azot powoduje niską sprawność cieplną oraz dużą ilość gazów spalinowych i emisji. W bezpłomieniowej tlenowo-paliwowej technologii REBOX® istniejące palniki powietrzno-paliwowe zostają zastąpione palnikami zasilanymi w 100% tlenem. Poprawia to wymianę ciepła poprzez zwiększenie stężenia związków takich jak CO2 i H2O. Dzięki lepszemu transferowi ciepla bezpłomieniowa technologia tlenowo-paliwowa REBOX® pozwala zmniejszyć emisję CO2 i obniżyć koszty paliwa nawet o 50%.
Ponadto, spalanie bezpłomieniowe tworzy bardziej równomierną temperaturę wewnątrz pieca dzięki lepszemu rozprowadzaniu gazów promieniujących ciepło. Niższe szczytowe temperatury płomienia redukują tworzenie NOx i zmniejszają ryzyko uszkodzeń ogniotrwałych okładzin powodowanych przez węzły cieplne.

Zalety bezpłomieniowej technologii tlenowo-paliwowej REBOX

•    Wyższa wydajność pieca, nawet do 50% dzięki przekazywaniu ciekła przez promieniowanie  i małej ilości spalin
•    Niższa temperatura i ilość gazów spalinowych, co pozwala na skrócenie ciemnej/rekuperacyjnej strefy
•    Znacząca redukcja zużycia paliwa (do 50%) poprzez wyeliminowanie balastu azotowego
•    Zmniejszenie emisji NOx, CO2 i SOx
•    Paliwa o niskiej wartości opałowej mogą być spalane efektywniej przy użyciu czystego tlenu, co umożliwia ich stosowanie nawet w procesach wysokotemperaturowych

REBOX® DFI - rozwiązanie do szybkiego podgrzewania taśm stalowych

Rozwiązanie REBOX® DFI (bezpośrednie uderzenie płomienia) jest przeznaczone dla klientów zainteresowanych szybkim podgrzewaniem, odtłuszczaniem oraz wstępną oksydacją taśm stalowych w liniach ciągłego cynkowania i wyżarzania. 

Po obu stronach taśmy instaluje się jeden lub kilka rzędów palników REBOX® DFI. Płomienie o dużej intensywności docierają do powierzchni taśmy, zapewniając szybki transfer ciepła i odtłuszczanie.
Rozwiązanie DFI jest oparte na ogromnym doświadczeniu Linde w dziedzinie spalania tlenowo-paliwowego i jego zastosowania w procesach ogrzewania stali. Wiedza ta została dostosowana do wykorzystania w procesach ciągłych i wielkoskalowych w piecach grzewczych i żarzakach. Dzięki technologii DFI, w której kontrolowane płomienie tlenowo-paliwowe są kierowane bezpośrednio na poruszającąsię tasmę stalową , wymiana ciepła ulega radykalnej poprawie. Badania tlenowo-paliwowej technologii DFI potwierdziły wyższy poziom lokalnego strumienia ciepła, osiągający wartość 400 kW/m2 a nawet wyższą.

Zalety REBOX® DFI
•    Wzrost wydajności nawet do 30% dzięki szybkiemu podgrzewaniu
•    Wstępna oksydacja powierzchni ułatwiająca zwilżanie w kolejnych etapach procesu
•    Skuteczne odtłuszczanie powierzchni taśmy

Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?