Procesy cięcia i podgrzewania

Metody cięcia termicznego – laserowego, plazmowego oraz cięcia tlenowego – stanowią podstawę wielu przemysłowych procesów produkcji elementów metalowych.

Laser cutting of stainless steel with nitrogen.

Cięcie laserowe

Cięcie laserowe to nowoczesna technologia stosowana na całym świecie w celu efektywnego cięcia materiałów metalowych i niemetalowych. Typowe obszary zastosowań obejmują cięcie elementów wytłaczanych hudromechanicznie i rur, szybkie cięcie cienkich blach oraz materiałów o grubszych przekrojach. Zaletami cięcia laserowego są: znaczna szybkość procesu, niski poziom zużycia narzędzi oraz duża elastyczność.

Gazy do cięcia laserowego oferowane przez Linde: Argon 4.5, Tlen 3.5, Azot 5.0.

Three flame cutting,

Cięcie tlenowe

Oferujemy pełną gamę gazów do cięcia tlenowego. Pomagamy zmaksymalizować produktywność i jakość procesu dzięki właściwemu wykorzystaniu acetylenu. Uzyskane korzyści to szybkie podgrzanie wstępne, duże prędkości i wysoka jakość cięcia. Oferujemy doradztwo w zakresie ustalenia optymalnych parametrów roboczych w celu uzyskania najlepszych rezultatów, doradztwo w procesie analizy kosztów, doboru sprzętu oraz zaopatrzenia w gazy.

Gazy do cięcia tlenowego oferowane przez Linde: Acetylen, Tlen, Wodór, Propan.

Plasma cutting,

Cięcie plazmowe

Kluczem do sukcesu w procesach cięcia plazmowego jest odpowiedni dobór gazu plazmowego lub mieszanki gazów. W zależności od konkretnego zastosowania stosuje się mieszanki argonu i wodoru, azot, powietrze, a nawet tlen. Stosowane mogą być również chłodzone wodą elektrody wolframowe. Jako gazy pomocnicze stosuje się dwutlenek węgla, azot i powietrze.
Dostarczamy gazy jednorodne i mieszanki gazowe odpowiednie dla procesu cięcia plazmowego.

Gazy do cięcia plazmowego oferowane przez Linde: Argon 4.5, Argon 5.0, Mieszanka NH 5, Tlen 3.5, Azot 5.0, Wodór 4.0 , VARIGON® H35.


Masz pytanie? Chcesz złożyć zamówienie?